Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
316541

Kategorija:
ES/EEE mokėjimo įstaiga, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Airija

Adresas korespondencijai gauti:
Two Park Place, hatch street, Dublin 2, D02 NP94, Dublinas

Adresas:
Two Park Place, hatch street, Dublin 2, D02 NP94, Dublinas

Tel. Nr. 35314283812

El. paštas:
[email protected]