Lietuvos bankas
0-logo-default

Kitos šalies suteiktas kodas: N/A

Kategorija: ES bankai, veikiantys LR neįsteigus filialo

Šalis: Prancūzijos Respublika

Adresas:
7, place d'Iena, 75116, Paris

Adresas korespondencijai gauti:
7, place d'Iena, 75116, Paris

Tel. Nr. 00 331 5389 3051

El. paštas: [email protected]

Veiklų lentelė pagal MiFID 2

Investicinės paslaugos ir veikla Pagalbinės paslaugos:
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Finansinės priemonės
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11