Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
529900S64M8SE44M7530

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Vokietijos Federacinė Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Basler StraBe 4,, 61345, Bad Homburg v. d. Hohe

Adresas:
Basler StraBe 4,, 61345 , Bad Homburg v. d. Hohe