Lietuvos bankas

LEI kodas:
969500798WFE82RZZU93

Kitos šalies suteiktas kodas:
722057460

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Prancūzijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
313 Terrasses de l‘Arche, 92727, nanterre Cedex

Adresas:
313 Terrasses de l‘Arche, 92727, nanterre Cedex

El. paštas:
[email protected]