Lietuvos bankas

Šalis: Norvegijos Karalystė

Adresas:
Postboks 1376 Vikan, 0114, Oslo

Adresas korespondencijai gauti:
Postboks 1376 Vikan, 0114, Oslo