Lietuvos bankas

Šalis: Italijos Respublika

Adresas:
Piazza Verdi, 8, 00198, Roma

Adresas korespondencijai gauti:
Piazza Verdi, 8, 00198, Roma