Lietuvos bankas

Šalis: Italijos Respublika

Adresas:
Largo Ugo Irneri 1, 34123, Trieste

Adresas korespondencijai gauti:
Largo Ugo Irneri 1, 34123, Trieste