Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
N/A

Kategorija:
ES/EEE valdymo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Adresas korespondencijai gauti:
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg

Adresas:
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg

Tel. Nr. +352 46 39 36 133

El. paštas:
[email protected]