Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 121933274

LEI kodas: 529900XX7EU9F4GJTY86

Administracijos vadovas (-ė): Rimantas Perveneckas

Kategorija: Emitentas, kurio nuosavybės VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Kirtimų g. 51, LT-02244 , Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Kirtimų g. 51, LT-02244 , Vilnius

Tel. Nr. +370 5 239 0808, Faks. Nr. +370 5 239 0800

El. paštas: [email protected]