Lietuvos bankas

Įmonės kodas:
121933274

LEI kodas:
529900XX7EU9F4GJTY86

Kategorija:
Emitentas, kurio nuosavybės VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Kirtimų g. 51, LT-02244 , Vilnius

Adresas:
Kirtimų g. 51, LT-02244 , Vilnius

Tel. Nr. +370 5 239 0808, Faks. Nr. +370 5 239 0800

El. paštas:
[email protected]