Lietuvos bankas

Įmonės kodas:
135567698

LEI kodas:
097900BGCW0000042109

Kitos šalies suteiktas kodas:
097900BGCW0000042109

Kategorija:
Emitentas, kurio nuosavybės VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
A.Mickevičiaus 27, LT-44245, Kaunas

Adresas:
A.Mickevičiaus 27, LT-44245, Kaunas

Tel. Nr. +370 37 321264, Mob. nr. +370 679 40030, Faks. Nr. +370 37 321130

El. paštas:
[email protected]