Lietuvos bankas

Įmonės kodas:
135567698

LEI kodas:
097900BGCW0000042109

Kitos šalies suteiktas kodas:
097900BGCW0000042109

Kategorija:
Emitentas, kurio nuosavybės VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
A.Mickevičiaus 27, LT-44245, Kaunas

Adresas:
A.Mickevičiaus 27, LT-44245, Kaunas

El. paštas:
[email protected]