Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 135567698

LEI kodas: 097900BGCW0000042109

Kitos šalies suteiktas kodas: 097900BGCW0000042109

Administracijos vadovas (-ė): Linas Aldonis

Kategorija: Emitentas, kurio nuosavybės VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
A.Mickevičiaus 27, LT-44245, Kaunas

Adresas korespondencijai gauti:
A.Mickevičiaus 27, LT-44245, Kaunas

Tel. Nr. +370 37 321264, Mob. nr. +370 679 40030, Faks. Nr. +370 37 321130

El. paštas: [email protected]