Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
0883 523 807

Kategorija:
ES/EEE mokėjimo įstaiga, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Belgijos Karalystė

Adresas korespondencijai gauti:
Keizerinlaan66, 1000 Brussels

Adresas:
Keizerinlaan 66, 1000 Brussels

Mob. nr. +32 (0)2 550 84 10

El. paštas:
[email protected]