Lietuvos bankas

Visuose banknotuose vaizduojami įvairių Europos istorijos laikotarpių architektūriniai stiliai. Kiekvienas nominalo banknotas yra skirtingos spalvos ir dydžio. Kuo didesnis nominalas, tuo didesnis banknotas.

Yra dvi eurų banknotų serijos. Pirmąją seriją sudaro 5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 eurų nominalo banknotai. Antroji serija „Europa“ pradėta leisti 2013 m. Abiejų serijų banknotai yra teisėta mokėjimo priemonė visose euro zonos šalyse.

Su eurų banknotų nominalais galima susipažinti čia.

2016 m. gegužės mėn. Europos Centrinis Bankas nusprendė, kad nebus gaminami serijos „Europa“ 500 eurų nominalo banknotai. Lietuvos bankas 500 eurų banknotus į apyvartą leis iki 2019 m. sausio 26 d. Apyvartoje cirkuliuojantys pirmosios serijos 500 eurų banknotai bus teisėta mokėjimo priemonė ir galės būti naudojami atsiskaitymui neribotą laiką, jie taip pat bus priimami visuose Eurosistemos nacionaliniuose centriniuose bankuose. Bankai ir grynųjų pinigų tvarkymo įmonės galės ir toliau pakartotinai į apyvartą leisti 500 eurų banknotus.

Serija „Europa“

Kodėl buvo reikalinga nauja eurų banknotų serija?

Išleisti naujos serijos banknotus – įprasta centrinių bankų praktika. Būtina nuolat atnaujinti ir tobulinti banknotų apsaugos priemones, kad būtų dar sunkiau juos padirbti.

Be to:

  • naujosios serijos smulkesnio nominalo (5 ir 10) eurų banknotai patvaresni negu pirmosios serijos banknotai. Jų nereikia taip greitai keisti. Dėl naujųjų banknotų ilgesnio buvimo apyvartoje sumažėja jų poveikis aplinkai;
  • šios serijos banknotai daug labiau pritaikyti sutrikusio regėjimo žmonėms;
  • naujuosiuose banknotuose atsižvelgta ir į šalis, kurios į Europos Sąjungą įstojo 2004 ir 2007 m., t. y. jau po pirmosios serijos išleidimo. Juose pavaizduota:
    • valiutos (euro) pavadinimas ne tik lotynų (EURO) ir graikų (EYPΩ) rašmenimis, bet ir kirilica (EBPO), nes 2007 m. į Europos Sąjungą įstojo Bulgarija;
    • atnaujintas Europos žemėlapis, apimantis Maltą ir Kiprą;
    • Europos Centrinio Banko pavadinimo santrumpa parašyta devyniais lingvistiniais variantais.

Kodėl serija buvo pavadinta „Europa“?

Eurų banknotų nominalai

Naujoji banknotų serija pavadinta „Europa“, nes šios serijos banknotų apsaugos priemonėse naudojamas graikų mitologijos personažo Europos – iš jos vardo kilęs mūsų žemyno pavadinimas – portretas.

Visame pasaulyje banknotuose tradiciškai naudojami portretai. Tyrimais nustatyta, kad žmonės lengvai atpažįsta veidus. Naujiesiems eurų banknotams Europos portretas pasirinktas dėl jo aiškios sąsajos su Europos žemynu.

Pagal graikų mitologiją Europą – Finikijos karaliaus dukterį – suviliojo dievas Dzeusas, pasivertęs jaučiu ir nugabenęs ją į Kretą. Šis pasakojimas įkvėpė senovės graikus vardą Europa naudoti kaip geografinį pavadinimą.

Europos portretas sukurtas pagal jos atvaizdą ant Luvro muziejuje (Paryžiuje) saugomos vazos. Ši daugiau kaip 2 000 metų senumo vaza kadaise buvo rasta Italijos pietuose.

Ar dar galioja pirmosios serijos banknotai? Kiek laiko jie dar galios?

Pirmosios serijos ir serijos „Europa“ banknotai apyvartoje cirkuliuoja kartu, todėl galima atsiskaityti tiek senaisiais, tiek naujaisiais eurų banknotais.

Jei pirmosios serijos eurų banknotai nustos būti teisėta mokėjimo priemonė, apie tai bus pranešta gerokai iš anksto. Tačiau pirmosios serijos banknotai savo vertės niekada nepraras – juos bus galima neribotą laiką pasikeisti bet kuriame Eurosistemos nacionaliniame centriniame banke.

Naujieji 100 eurų ir 200 eurų banknotai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28