Lietuvos bankas

Jei reklamoje ar iliustracijose naudojami eurų banknotų atvaizdai yra tokie, kad jų negalima supainioti su tikrais banknotais, juos galima naudoti be išankstinio Europos Centrinio Banko (ECB) leidimo. Atvaizdai turi atitikti ECB taisyklių reikalavimus – žr. Sprendimo ECB/2013/10 2 straipsnį „Eurų banknotų atkūrimo taisyklės“.

Galite p a r s i s i ų s t i mažos skiriamosios gebos (72 dpi) pirmosios serijos ir serijos „Europa“ eurų banknotų atvaizdų suspaustas rinkmenas iš čia (7.4 MB download icon).

Didelės skiriamosios gebos banknotų atvaizdų atkūrimas
Jei norite atkurti didelės skiriamosios gebos eurų banknotų atvaizdus ir turite teisėtą profesinį interesą tai daryti, rašykite el. paštu [email protected], nurodydami, kam jums reikalingi atvaizdai, ir:

  • savo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis;
  • verslo veiklos duomenis;
  • savo įmonės interneto svetainės adresą;
  • informaciją apie numatomą atvaizdo (-ų) panaudojimą.

Gavęs jūsų el. laišką, ECB paprašys užpildyti ir pateikti konfidencialumo deklaraciją, pasirašytą jūsų įmonės įgaliotojo atstovo. Jei nenurodysite, kokių konkrečiai atvaizdų jums reikia, ECB pateiks naujausio į apyvartą išleisto ar viešai pristatyto serijos „Europa“ eurų banknoto atvaizdų (300 dpi; TIFF formatu, pažymėtų žodžiu „SPECIMEN“ („Pavyzdys“)). Šie atvaizdai nesuaktyvina banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemos. Gavęs tinkamai užpildytą ir pasirašytą konfidencialumo deklaraciją, ECB prašymą stengsis patenkinti per 5 darbo dienas.

Banknotų padirbinėjimo prevencijos sistema

Banknotams padirbti vis dažniau naudojama skaitmeninė vaizdavimo aparatinė ir programinė įranga. Reaguodama į šią grėsmę, Centrinių bankų pinigų padirbinėjimo prevencijos grupė (daugiau kaip 30 centrinių bankų grupė, sukurta G10 šalių centrinių bankų valdytojams pareikalavus) sukūrė banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemą (angl. Counterfeit Deterrence System, CDS), neleidžiančią užfiksuoti ar atkurti apsaugotų banknotų atvaizdų. Šią sistemą savanoriškai įdiegė aparatinės ir programinės įrangos gamintojai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-09