Lietuvos bankas

Lietuvai prisijungus prie euro zonos, dalį užsienio atsargų pervedėme į bendras Eurosistemos užsienio atsargas ir tapome jų bendrasavininkiais. Šios atsargos skirtos euro kurso stabilumui užtikrinti.

Kiekvienos šalies narės nacionalinio centrinio banko įnašas į Eurosistemos užsienio atsargas yra proporcingas šalies bendrojo vidaus produkto dydžiui ir gyventojų skaičiui.

Eurosistemos užsienio atsargos yra investuojamos į saugius ir likvidžius vertybinius popierius ir kitas finansines priemones. Šalių narių nacionaliniai centriniai bankai gali rinktis investuoti savo įnašą savarankiškai, jungtis prie kito nacionalinio centrinio banko – taip sutaupomos su investavimu susijusios sąnaudos ir padidinamas investicijų portfelis – arba atsisakyti investavimo. 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos bankas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Portugalijos centriniu banku. Abiejų nacionalinių bankų įnašai į Eurosistemos užsienio atsargas buvo sujungti į vieną investicijų portfelį, išreikštą JAV doleriais. Dviejų centrinių bankų bendro investicijų portfelio valdymas pagrįstas specializacijos principu – Portugalijos centrinis bankas priima investavimo sprendimus, susijusius su palūkanų normų rizika, Lietuvos bankas – sprendimus, susijusius su kredito rizika.

Dalis pelno, gaunamo iš Eurosistemos užsienio atsargų investavimo, paskirstoma euro zonos nacionaliniams centriniams bankams proporcingai pagal jų dalį Europos Centrinio Banko kapitale.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24