Lietuvos bankas

Pateikiami tik pagrindinių paslaugų įkainiai, ir klientai, naudodamiesi mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugomis, visų pirma privalo vadovautis konkretaus mokėjimo paslaugų teikėjo pateikiama informacija, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis, konkrečių paslaugų aprašymais, sutartimis bei kainynais.

Visose kategorijose nurodomas pagrindinis (bazinis) komisinis atlyginimas, taikomas fiziniams asmenims rezidentams ir neapimantis specialiosios kainodaros (tai gali būti specialieji įkainiai tam tikroms klientų grupėms (pvz., senjorams, jaunimui), pervedimams į tos pačios grupės kredito įstaigas ir kt., taip pat įvairūs paslaugų planai arba suteikiančios nuolaidas lojalumo programos).

Mokėjimo įkainio data
Įstaiga
Paslaugos
Mažiausi įkainiai Didžiausi įkainiai
Paslauga / Mokėjimo paslaugų teikėjai (MPT) UAB „Argentum mobile“ AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas UAB „ConnectPay" deVere E-Money, UAB UAB „Elotus“ GlobalNetint, UAB UAB „IBS Lithuania“ AS „Industra Bank” Lietuvos filialas International Payment Union, UAB UAB „Jonavos paslaugos“ UAB „Kauno spauda“ AB Lietuvos paštas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Majestic Financial, UAB UAB „Maneuver LT“ AB Mano bankas UAB Medicinos bankas UAB „Mobilieji mokėjimai“ UAB „Mokėjimo paslaugos“ Mokėjimo terminalų sistemos, UAB (Foxbox) UAB „NEO Finance“ UAB „NexPay“ UAB "Nikulipe" AB „Panevėžio butų ūkis" „Paysera LT“, UAB UAB "PAYTEND EUROPE" UAB „Perlas Finance“ UAB „Pervesk“ UAB Phoenix Payments Revolut Payments UAB Satchelpay, UAB AB SEB bankas "Secure Nordic Payments", UAB UAB „Seven Seas Europe“ AB Šiaulių bankas Silvergate LT, UAB SOLLO, UAB (Maxima) „Swedbank“, AB UAB TeslaPay TRUSTCOM FINANCIAL UAB UAB "UPLATA EU" Verified Payments, UAB UAB „Via Payments“ UAB „Viena sąskaita“ UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ (Lietuvos spaudos Vilniaus agentūra) Wittix, UAB
Sąskaitos tvarkymas Pašalinti

Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą sąskaitą.

Sąskaitos atidarymas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos atidarymą. 

0,00 0,00 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sąskaitos tvarkymas (išlaidos per metus)

Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už mokėjimo sąskaitos tvarkymą. 

0,00 Eur 0,00 Eur 600,00 Eur 0,00 Eur 0,00 60,00 Eur 24,00 0,00 0,00 12,00 Eur (1 Eur/mėn.) 24,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 12,00 Eur (1 Eur/mėn.) 0,00 Eur 0,00 0,50 proc. metinis mokestis nuo lėšų sąskaitoje sumos 0,00 0,00 0,00 12 Eur (1 Eur/mėn.) 8,40 Eur (0,70 Eur/mėn.) 12,00 12,00 Eur 7,20 Eur (0,60 Eur/mėn.) 8,40 Eur (0,70 Eur/mėn.)
Apima banko sąskaitos atidarymą, uždarymą, tvarkymą.
12,00 0,00 12,00 Eur 0,00
Į sąskaitos tvarkymą įeinančios kitos paslaugos (jei yra)

Paslaugos, kurias apima komisinis atlyginimas už sąskaitos tvarkymą. Už jas nereikia papildomai mokėti.

0,00 Gautų mokėjimų įskaitymas, pervedimai internetu eurais iš/į EEE šalis; pervedimai internetu eurais ir kita valiuta banko viduje sąskaitos atidarymas, sąskaitos uždarymas, gautų EEE mokėjimų eurais įskaitymas Gautų mokėjimų eurais įskaitymas ir administravimas iš EEE erdvės šalių ir Šveicarijos, Monako, San Marino, Andoros Gautų mokėjimų eurais įskaitymas
Sąskaitos uždarymas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos uždarymą.

0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 Eur 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 3,00
Netaikoma ilgiau nei 6 mėn. atidarytai sąskaitai ir pagrindinei mokėjimo sąskaitai
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kredito pervedimai SEPA Pašalinti

Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas.

Į savo sąskaitą (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą pas tą patį mokėjimo paslaugų teikėją įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa.

0,00 0,00 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 proc., min. 1 Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 3,00
Į savo sąskaitą (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą pas tą patį mokėjimo paslaugų teikėją įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje.

5,00 2,50 5,00 2,00 2,00 0,00 Eur iki 10000 Eur/mėn, viršijus - 0,03 proc. 5,00 2,00 2,00
Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą pas tą patį mokėjimo paslaugų teikėją įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa.

0,00 0,20
iš X Smart mokėjimo kortelės sąskaitos - nemokamai
0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,36 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 1,00 0,00 0,23 0,23 0,00 0,10 0,00 0,15 0,00
Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą pas tą patį mokėjimo paslaugų teikėją įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje.

5,00 2,50 1,00 5,00 2,00 2,00 1,00 5,00 2,00 2,00
Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją, veikiantį Lietuvoje arba kitoje SEPA erdvės valstybėje, įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa.  

0,10 0,40
iš X Smart mokėjimo kortelės sąskaitos - nemokamai
0,25 2,00 GBP 0,10 Eur (0,5 proc.) 1,00 0,45 0,00 0,35 0,00 5,00 Eur pervedant iki 1000 Eur, 7 Eur (1000-5000 Eur) arba 10 Eur + 0,05 proc., maks. 250 Eur (nuo 5000 Eur) 1,00 0,00 0,35 0,00 0,29 0,02 proc., min 1 Eur 0,00 0,15 Eur 0,00 3,00 0,41 1,00 1,00 Eur 0,41 0,41 0,50 0,10 1,00 0,15 3,00
Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją, veikiantį Lietuvoje arba kitoje SEPA erdvės valstybėje, įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje.

5,00 2,50 1,00 5,00 2,00 2,00 1,00 5,00 2,00 2,00
Įmokos už paslaugas (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas naudojantis internetinės bankininkystės programa. Įmokos už paslaugas – tai mokėjimai už komunalines paslaugas, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

0,00 0,20 0,00 0,00 - 0,20 3,00 0,29 1,00 1,00 Eur 0,23 arba 0,41
0,23 Eur – banko viduje, 0,41 Eur – į kitus šalies bankus.
0,23 0,10 1,00 0,00 0,00 arba 1,39
0 Eur - kai apmokama 1-3 paslaugų teikėjų sąskaitos; 1,39 Eur - 4 ir daugiau paslaugų teikėjų sąskaitos
Įmokos už paslaugas (skyriuje iš sąskaitos)

Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas, skyriuje inicijuojant mokėjimą iš kliento sąskaitos (pervedimu arba mokėjimo kortele) ir nenaudojant grynųjų pinigų. Įmokos už paslaugas tai mokėjimai už komunalines paslaugas, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

1,00
Įmokas skyriuje iš savo sąskaitos gali mokėti tik lojalumo programos senjorams dalyviai.
0,23 0,29 1,00 2,00 0,00 - 0,60 Eur 2,00
Kredito pervedimai Ne SEPA Pašalinti

Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas.

Skyriuje

Komisinis atlyginimas mokamas už kredito pervedimo ne SEPA įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje. Nurodomas komisinis atlyginimas, kai yra pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis (mokėtojas moka mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą).

20,00 25,00 20,00 30,00 Eur arba 23,00 Eur
30,00 Eur - atsiskaitant EUR, USD, RUB. 23,00 Eur - kitomis valiutomis
1,00 Eur + mokestis nuo 0 iki 15 Eur 23,00 14,00 16,00
Internetu

Komisinis atlyginimas mokamas už kredito pervedimo ne SEPA įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa. Nurodomas komisinis atlyginimas, kai yra pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis (mokėtojas moka mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą).

10,00 Eur pervedant iki 1500 Eur, viršijus – 10 Eur ir 0,25 proc.; GBP į UK, USD į JAV – 1 Eur ir 0,25 proc. 13,00 40,00 Eur – pervedant iki 5000 Eur; viršijus – 40-140 Eur priklausomai nuo sumos 2,00-26,00 GBP 20,00 Eur- pervedant iki 5000,00 Eur; 30,00 Eur-viršijus 5000,00 Eur; 55,00 Eur - viršijus 50 000,00 Eur 30,00 20,00 13,00 20,00 eur pervedant iki 1000 Eur, 25 Eur (1000-5000 Eur) arba 30 Eur + 0,1 proc., maks. 450 Eur (nuo 5000 Eur) 20,00 20,00 20,00 Eur arba 13,00 Eur
20,00 Eur - atsiskaitant EUR, USD, RUB. 13,00 Eur - kitomis valiutomis
0,00 - 15 Eur 0,00 0.5 proc., min.15 Eur, max. 350 Eur. 13,00 25,00 11,00 13,00 2,00 proc. ir 30 Eur 25 Eur + 0.15 proc. nuo pervedamos sumos
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas Pašalinti

Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Eur iki 1000 Eur, 5 Eur (1000-5000 Eur) arba 7 Eur + 0,02 proc., maks. 200 Eur (nuo 5000 Eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 proc., min 1 Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas Pašalinti

Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus kita nei euras valiuta arba gautus mokėjimus iš ne SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.

Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas

Komisinis atlyginimas mokamas už gauto tarptautinio mokėjimo įskaitymą. Nurodomas komisinis atlyginimas, kai yra pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis (mokėtojas moka mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą).

7,00 0,00 Eur 5,00 7,00 10,00 5,00 - 250 Eur (priklausomai nuo sumos ir valiutos) 5,00 9,00 0,00 0.2 proc., min 10 Eur, max. 100 Eur 10,14 Eur 0,00 0,10 proc., min. 5 Eur, maks. 15 Eur 5,79 Eur nuo 0,00 Eur iki 2500,00 Eur - 1,5 proc. ir 12 Eur; nuo 2500,00 Eur iki 12500 Eur - 1,5 proc. ir 20,00 Eur; viršijus 12500 Eur - 1,5 proc.
Debeto kortelės išdavimas Pašalinti

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš kliento sąskaitos.

Išdavimas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už debeto kortelės išdavimą.

0,00 5,00 Eur
Virtuali kortelė suteikiama nemokamai
3,00
Maestro
0,00 3,00 0,00 Eur. Pakeitimas - 6 Eur. Standartinis pristatymas - 4,99 Eur, pagreitintas pristatymas - 19.99 Eur 24,00 0,00 0,00 0,00
Debit Master Card
2,00
Bekontaktė debeto mokėjimo kortelė
8,00 0,00 Eur, pristatymo mokestis 50,00 Eur
Aptarnavimas (išlaidos per metus)

Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už debeto kortelę.

14,40 Eur 0,00 proc. 12,00 Eur 8,40 Eur (0,70 Eur/mėn.) 5,40 Eur (0,45 Eur/mėn.)
Antra ir kitos kortelės nemokamos
0,00 21 Eur (1,75 Eur/mėn.) 8,40 Eur (0,70 Eur/mėn.) 0,00 8,40 Eur (0,70 Eur/mėn.) 8,40 Eur (0,70 Eur/mėn.)
Bekontaktė debeto mokėjimo kortelė
18,00 0,00
Kredito kortelės išdavimas Pašalinti

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną. Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar klientas už pasiskolintą sumą mokės palūkanas.

Išdavimas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už kredito kortelės išdavimą.

0,00 5,00
MasterCard Standard
0,00 3,00
Standartinė kredito kortelė „Mastercard Standard"
0,00 2,00 Eur
Paštu Lietuvoje
Aptarnavimas (išlaidos per metus)

Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už kredito kortelę.

24,00 Eur 24,00 Eur 42,00 Eur, 3,50 Eur - mėnesinis mokestis 17,40 Eur
1,45 Eur/mėn.
0,00 Eur 17,28 Eur (1,44 Eur/mėn.)
Grynųjų pinigų išėmimas Pašalinti

Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos.

MPT skyriuje

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išėmimą iš kliento sąskaitos mokėjimo paslaugų teikėjo skyriuje, pateikus mokėjimo nurodymą išmokėti grynuosius pinigus.

1,00 proc., min 3 Eur 0,50 proc. 0,00 iki 1000 Eur/mėn., viršijus – 0,4 proc. 0,80 proc., min. 2 Eur 0,00 Eur iki 1000,00 Eur/mėn., viršijus – 0,6 proc., min. 2,00 Eur 0,00 Eur iki 1000 Eur/mėn.*, viršijus – 0,35 proc., min. 0,50 Eur
* išsiimant ne daugiau kaip per tris kartus
1,00 proc., min. 3 Eur 1,00 proc., min. 3,00 Eur
Debeto kortele savo MPT bankomatuose

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išėmimą mokėjimo paslaugų teikėjo bankomatų tinkle, kai naudojamasi debeto kortele. Mokėjimo paslaugų teikėjo bankomatų tinklu laikomi pačio mokėjimo paslaugų teikėjo bankomatai, taip pat kitų mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatai, jei pagal tarpusavio susitarimą jais naudojantis taikomos tokios pačios sąlygos.

0,00 Eur iki 1000 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 3 Eur 0,00 Eur 2 kartus per mėn., po to 1 proc., min. 2 Eur 0,40 proc., min. 0,40 Eur 0,80 proc., min. 1 Eur 0,40 proc., min. 0,40 Eur 0,00 Eur iki 580 Eur/mėn., 0,4 proc. viršytos sumos
Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuose

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išėmimą Lietuvoje veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų arba kitose EEE šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose, nepriklausančiuose mokėjimo paslaugų teikėjo bankomatų tinklui, kai naudojamasi debeto kortele.

0,00 Eur iki 1000 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 3 Eur
X Smart kortele
1,00 proc. Minimalus mokestis 2 Eur
Kitomis valiutomis minimalus mokestis 1,7 GBP; 2 USD; 2 CHF; 8 PLN
0,00 Eur 2 kartus per mėn., po to 1 proc., min. 2 Eur 2,00 proc., min. 3,00 Eur 1,00 Eur arba 1 Eur + 1,8 proc.
1 Eur – ES šalyse eurais; 1 Eur ir 1,8 proc. valiutos konvertavimo mokestis – ES šalyse kitomis valiutomis.
0,00 Eur iki 200 Eur, viršijus - 2 proc. 0,40 0,80 proc., min. 1 Eur 2,00 proc. 2,00 proc., min. 3,00 Eur 2,00 proc., min. 2,90 Eur 1,5 proc., min.3.00 Eur 2,00 proc.ir 0,70 Eur
Per MPT tarpininkų tinklą

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išėmimą iš kliento sąskaitos, naudojantis mokėjimo paslaugų teikėjo tarpininkų paslaugomis (pvz., UAB Perlo paslaugos terminalų tinkle, Lietuvos pašto klientų aptarnavimo vietose).

0,00 Eur iki 5000 Eur/mėn., viršijus – 2 proc., min. 2 Eur 0,00 Eur 2 kartus per mėn., po to 1 proc., min. 2 Eur 0,40 proc., min. 0,80 Eur 0,30 proc., min. 0,80 EUR; arba 0,5 proc., min. 0,29 Eur; arba 1 Eur; arba 0,50 Eur
Priklausomai nuo sumos ir tarpininko
0,00 Eur iki 200 Eur, viršijus - 2 proc. 0,80 proc., min. 1,50 Eur 0,60 0,40 proc., min. 0,43 Eur 2,5 proc., min. 5.00 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas Pašalinti

Klientas įmoka grynuosius pinigus į savo sąskaitą.

MPT skyriuje

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą mokėjimo paslaugų teikėjo skyriuje į savo sąskaitą.

0,20 proc. min. 5 Eur 0,00 Eur iki 1000 Eur/mėn., viršijus – 0,10 proc. 0,00 iki 600 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc., maks. 50 Eur 2,00 Eur iki 8000 Eur/d., viršijus – 0,05 proc. 0,00 0,00 Eur iki 10000 Eur/mėn., viršijus – 0,03 proc. 0,15 proc., min. 3 Eur 0,10 proc., min. 3,00 Eur
Bankomatuose

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų įmokėjimą į savo sąskaitą naudojantis bankomatu.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Per MPT tarpininkų tinklą

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų įmokėjimą į kliento sąskaitą, naudojantis mokėjimo paslaugų teikėjo tarpininkų paslaugomis (pvz., UAB Perlo paslaugos terminalų tinkle, Lietuvos pašto klientų aptarnavimo vietose).

0,00 0,30 Eur 0,29 - 1,80
Priklausomai nuo sumos ir tarpininko
0,50 Eur ir 0,04 proc. nuo sumos
Į savo sąskaitą.
0,40
E. sąskaitos automatinis apmokėjimas Pašalinti

Sąskaitos teikėjas pagal išankstinį kliento nurodymą apmoka mokėtojo internetinės bankininkystės sistemoje pateiktą pinigų gavėjo elektroninę sąskaitą.

MPT viduje

Komisinis atlyginimas mokamas už gautos elektroninės sąskaitos apmokėjimą, kai lėšų gavėjo sąskaita yra pas tą patį mokėjimo paslaugų teikėją.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Į kitą MPT

Komisinis atlyginimas mokamas už gautos elektroninės sąskaitos apmokėjimą, kai lėšų gavėjo sąskaita yra pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją.

0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,41
E. sąskaitos apmokėjimas vienkartiniu pervedimu Pašalinti

Paslauga, kai vartotojas inicijuoja mokėjimo nurodymą apmokėti internetinės bankininkystės sistemoje pateiktą pinigų gavėjo elektroninę sąskaitą.

MPT viduje

Komisinis atlyginimas mokamas už gautos elektroninės sąskaitos apmokėjimą, kai lėšų gavėjo sąskaita yra pas tą patį mokėjimo paslaugų teikėją.

0,20
iš X Smart mokėjimo kortelės sąskaitos - nemokamai
1,00 arba 0,23 Eur
1,00 Eur – skyriuje, 0,23 – Eur internetu.
0,00 0,20 0,29 0,23 0,23 0,10
Į kitą MPT

Komisinis atlyginimas mokamas už gautos elektroninės sąskaitos apmokėjimą, kai lėšų gavėjo sąskaita yra pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją.

0,40
iš X Smart mokėjimo kortelės sąskaitos - nemokamai
1,00 arba 0,35 Eur
1,00 Eur – skyriuje, 0,35 Eur – internetu.
0,00 0,35 0,41 0,41 0,41 0,10
Tiesioginis debetas Pašalinti

Klientas suteikia kitam asmeniui (gavėjui) teisę nurodyti sąskaitos teikėjui pervesti pinigus iš kliento sąskaitos į gavėjo sąskaitą. Sąskaitos teikėjas perveda pinigus gavėjui kliento ir gavėjo susitartą dieną arba susitartomis dienomis. Suma gali kisti.

Tiesioginis debetas 3,00 4,00
Pinigų perlaida Pašalinti

Paslauga, kai lėšos gaunamos iš mokėtojo ir pervedamos gavėjui, neatidarant sąskaitos mokėtojo arba gavėjo vardu.

Pinigų perlaida (išskyrus įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais) 0,25 Eur 2,50 proc.
per Unistream
Nuo 1,80 Eur
Valiutos keitimas Pašalinti

Paslauga, kai mokėjimo paslaugų teikėjas vieną valiutą grynaisiais pinigais arba mokėjimo sąskaitoje pakeičia į kitą valiutą.

Grynaisiais pinigais (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už kiekvieną valiutos grynaisiais pinigais keitimo skyriuje operaciją. Valiutos keitimo išlaidos taip pat priklauso nuo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomo valiutos keitimo kurso.

3,50 Eur už valiutos keitimo operaciją „Citadele“ banko klientams, 7 Eur – kitais atvejais 1,00 2,00 2,50
Internetu

Komisinis atlyginimas mokamas už kiekvieną valiutos keitimo naudojantis internetinės bankininkystės programa operaciją. Valiutos keitimo išlaidos taip pat priklauso nuo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomo valiutos keitimo kurso.

0,00 0,00 Taikytinas valiutos keitimo kursas pateikiamas prieš duodant mokėjimo nurodymą Taikytinas valiutos keitimo kursas pateikiamas prieš teikiant mokėjimo nurodymą 0,00 0,00 0,00 2,50 proc. ir 10 Eur 0,00 0,00 0,00 0-2,5 proc.
Įkainis priklauso nuo keičiamos valiutos, keitimo laiko (užsienio valiutos keitimo biržos darbo ar ne darbo laiku) ir kliento aktyvumo (aktyviam klientui taikomas didesnis įkainis). Aktyvus klientas per mėnesį iškeičia daugiau nei 5000 GBP sumą (ar ekviva
0,00 1,50 proc. 0,00 0,00 Valiutos keitimo kursai pateikiami vykdant valiutos keitimo operaciją
Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiuta

Komisinis atlyginimas mokamas, kai atsiskaitoma mokėjimo kortele kita valiuta nei mokėjimo sąskaitos valiuta.

2,75 proc. 1,99 proc. 2,50 proc. 1,95 arba 2,45 proc.
Kredito kortele – 1,95 %; debeto kortele – 2.45 %
0-2,5 proc.
Įkainis priklauso nuo keičiamos valiutos, keitimo laiko (užsienio valiutos keitimo biržos darbo ar ne darbo laiku) ir kliento aktyvumo (aktyviam klientui taikomas didesnis įkainis). Aktyvus klientas per mėnesį iškeičia daugiau nei 5000 GBP sumą (ar ekviva
2,65 proc. 2,45 proc. 2.5 proc. 2,00 proc. nuo keičiamos sumos
Grynųjų pinigų pervedimas, kai mokėtojas neturi sąskaitos Pašalinti

Paslauga, kai mokėtojas duoda nurodymą mokėjimo paslaugų teikėjui pervesti lėšas į kito asmens sąskaitą pateikdamas grynuosius pinigus.

Įmokos už paslaugas (skyriuje grynaisiais pinigais)

Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais skyriuje. Įmokos už paslaugas – tai mokėjimai už komunalines paslaugas, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

0,23 arba 0,36 Eur
0,23 Eur – mokant už elektrą ar dujas; 0,36 Eur – mokant už vaikų ugdymą
0,23 Nuo 0,15 Eur 0,10 proc., min. 1,20 Eur 0,00 - 1,00 Eur 0,30 0,00 - 0,30 Eur 0,00 - 1,00
Komisinio atlyginimo dydis priklauso nuo mokėtojo pasirinkto įmokos gavėjo ir mokėjimo įstaigos su gavėju sudarytos įmokų priėmimo sutarties sąlygų.
0,00 - 0,60 Eur 0,11 - 0,87
Į kito asmens sąskaitą tame pačiame MPT

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą mokėjimo paslaugų teikėjo skyriuje į kito asmens sąskaitą pas tą patį mokėjimo paslaugų teikėją.

0,20 proc., min. 5 Eur
Kitomis valiutomis - 0,8 proc., min. 10 Eur
0,20 proc., min 2,00 Eur 0,15 proc., min. 2,00 Eur 0,60
Atliekamas pervedimas (perlaida) per įstaigos tarpininkų tinklą.
0,10 proc., min. 2 Eur 0,30 proc., min. 3 Eur
Pervedimas į kitą MPT

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas, įmokėjus grynuosius pinigus skyriuje (neturint sąskaitos pas tą mokėjimo paslaugų teikėją), į sąskaitą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją, veikiančiame Lietuvoje arba kitoje EEE šalyje, įvykdymą

1,50 proc., min. 5 Eur Nuo 1,80 0,30 proc., min. 4,00 Eur 0,60
Tik į Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas per įstaigos tarpininkų tinklą (perlaida).
0,20 proc., min. 5,00 Eur
Tik Lietuvoje
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24