Lietuvos bankas

Šiuo metu bankų teikiamų priežiūrai skirtų pagrindinių ataskaitų formos ir jų pildymo išaiškinimai yra pateikti techniniuose standartuose.

Europos bankininkystės institucijai atlikus Kapitalo reikalavimų direktyvos ir Reglamento peržiūrą ir Lietuvos bankui peržiūrėjus susijusius teisės aktus, pateiksime informaciją apie ataskaitų formų pakeitimus, kurie bus padaryti atsižvelgiant į atskaitomybės pokyčius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-25