Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000212

Įmonės kodas: 166576994

Licencijų sąrašas:
Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Vaida Gureckytė

Kategorija: LR licencijuota mokėjimo įstaiga, turinti ribotos veiklos licenciją

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Sodų g. 7, LT-89114 , Mažeikiai

Adresas korespondencijai gauti:
Sodų g. 7, LT-89114 , Mažeikiai

Tel. Nr. (8 443) 95 204, Faks. Nr. (8 443) 95 206

El. paštas: [email protected]