Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 302996838

Administracijos vadovas (-ė): Eitautas Bartuškevičius

Kategorija: Nepriklausomas kredito tarpininkas, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
J. Galvydžio g. 5, LT-06212, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Savanorių pr. 1, LT-03116, Vilnius

Tel. Nr. 85 2000999

El. paštas: [email protected]