Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000007

Licencijų sąrašas:
Draudimo veiklos licencija ( galioja nuo: 1994-09-19 )

www.lamantinas.lt

Įmonės kodas:
110062097

LEI kodas:
213800BQ17MW9KTHJ57

Kategorija:
LR licencijuota draudimo įmonė

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Z.Sierakausko g. 15A, LT-03105, Vilnius

Adresas:
Z.Sierakausko g. 15A, LT-03105, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 233 52 38, Faks. Nr. (8 5) 233 30 92

El. paštas:
[email protected]