Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000257

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija ( galioja nuo: 2016-10-13 galioja iki: 2023-11-23 )

www.telia.lt

Įmonės kodas:
121215434

LEI kodas:
5299007A0LO7C2YYI075

Kategorija:
Emitentas, kurio nuosavybės VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Saltoniškių g. 7A, LT-03501 , Vilnius

Adresas:
Saltoniškių g. 7A, 03501 , Vilnius

Tel. Nr. +370 5 262 15 11 , Faks. Nr. +370 5 212 66 65

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2019-01-14 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 5 dalis, Informacijos atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-127, 17 ir 18 punktai