Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000257

Įmonės kodas: 121215434

Kitos šalies suteiktas kodas: 5299007A0LO7C2YYI075

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Dan Olov Stromberg

Kategorija: Emitentas, kurio nuosavybės VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, LR licencijuota elektroninių pinigų įstaiga, turinti ribotos veiklos licenciją, LR licencijuotas valiutos keityklos operatorius

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Saltoniškių g. 7A, 03501 , Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Saltoniškių g. 7A, LT-03501 , Vilnius

Tel. Nr. +370 5 262 15 11 , Faks. Nr. +370 5 212 66 65

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2019-01-14 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 5 dalis, Informacijos atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-127, 17 ir 18 punktai Viešas paskelbimas apie padarytus teisės aktų pažeidimus