Lietuvos bankas

Šalis:
Švedijos Karalystė

Adresas korespondencijai gauti:
S-105 45 , Stockholm

Adresas:
S-105 45 , Stockholm