Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
635400AVTXGSXV4ZBZ80

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Airija

Adresas korespondencijai gauti:
38&39 Baggot Street Lower, D02 T938, Dublin 2

Adresas:
38&39 Baggot Street Lower, D02 T938, Dublin 2