Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000315

Įmonės kodas: 112040733

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Antanas Baltrūnas

Kategorija: Kredito unija

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Nemuno g. 73, LT-37356, Panevėžys

Adresas korespondencijai gauti:
Nemuno g. 73, LT-37356, Panevėžys

Tel. Nr. (8 45) 42 91 88, Faks. Nr. (8 45) 42 91 88

El. paštas: [email protected]