Bank of Lithuania
Type
Enforcement measure
Enactment date
All results 383
Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting Type Enactment date sorting Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure sorting
Kredito unija ,,Baltija" , 300007695 2014-03-18 Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punktas, 13 straipsnio 2 ir 10 dalys, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 3.11 papunktis (redakcija galiojusi iki 2013 m. gruodžio 31 d.), Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 24, 26 ir 36 punktai, 39.2.1 papunktis
Suspension of the manager
Vilniaus kredito unija, 112043996 Consumer credit provider, Credit union 2014-03-04 Kredito unijų įstatymo 48 straipsnis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38 (redakcija galiojusi iki 2013 m. gruodžio 31 d.), 16.3.1 papunktis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 24, 26, 28 ir 38 punktai, 39.2.1 papunktis, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 16, punktas, Kredito unijų didžiausios paskolos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 202, 8 punktas, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2, 9.4.8 ir 9.5 papunkčiai.
Warning
Kredito unija "Naftininkų investicijos", 302599651 2014-02-18 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. 241-94, 2 punktas (iki 2013 m. gruodžio 31 d. užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą)
Fine: 2546 €
IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Consumer credit provider 2014-02-11 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
Fine: 4489 €
UAB Medicinos bankas, 112027077 Consumer credit provider, Bank, Issuer 2014-01-23 Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis, Minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2005 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 114, 17, 25 punktai, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalis, 14 straipsnio 14 dalis, 19 straipsnio 1 dalis, Kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 82, 14, 61 punktai, 27.2.1 papunktis
Warning
Kredito unija "Vilniaus taupomoji kasa", 112040690 2014-01-17 Kredito inijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1- 4 punktai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 1.1 papunktis, 2 punktas, 3.3 ir 4.1 papunkčiai
Licence revocation (cancellation)
LITGRID AB, 302564383 Issuer 2013-12-17 Vertybinių popierių įstaymo 21 straipsnio 5 dalis
Warning
Pajūrio kredito unija, 300129941 2013-12-17 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 3.11 ir 17.3 papunkčiai, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 9 ir16 punktai, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 24 punktas, 8.1 ir 39.2 papunkčiai
Suspension of the manager
Kredito unija AMBER, 302651151 2013-12-17 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. 241-33 5.2 papunktis (iki 2013 m. birželio 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus)
Fine: 2562 €
UAB "Būsto paskolų draudimas", 110076079 2013-11-21 Draudimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalis, Draudimo įmonės draudimo techninių atidėjinių padengimo turtu taisyklių, patvirtintų Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. N-24, 3 punktas
Licence suspension
Klaipėdos kredito unija, 302574840 Consumer credit provider, Credit union 2013-11-08 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai, 47 straipsnio 4 dalis, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 3.2, 4.1 papunkčiai
Warning
Pakruojo ūkininkų kredito unija, 110067443 Consumer credit provider, Credit union 2013-10-01 Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 8 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 18, 24 punktai, 39.2 papunktis, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2 papunktis
Warning
UAB "4finance", 301881644 2013-09-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 4489 €
Submitted (Dismissed)
UAB „SB lizingas“, 234995490 Consumer credit provider 2013-08-27 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
Fine: 2172 €
UAB „Creditstar Lithuania", 302705446 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB „Aukslitas“, 302536640 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB ,,SOSCREDIT“, 302776742 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB "Credit Consulting Services", 302314255 Consumer credit provider 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB ,,Prime Leasing“, 302565318 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Consumer credit provider 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB SAKSET, 302642704 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB „Baudų administratorius“, 302704942 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB ,,Sving Finance“, 302797366 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB „SMS Finance group“, 302681721 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB „Sostinės kreditai", 302513887 Consumer credit provider 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning