Bank of Lithuania
Type
Enforcement measure
Enactment date
All results 394
Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting Type Enactment date sorting Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure sorting
UAB „Creditstar Lithuania", 302705446 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB „Kreditas5000“, 302426628 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB „Aukslitas“, 302536640 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB ,,SOSCREDIT“, 302776742 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB "Credit Consulting Services", 302314255 Consumer credit provider 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB ,,Prime Leasing“, 302565318 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Consumer credit provider 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB SAKSET, 302642704 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB „Baudų administratorius“, 302704942 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB ,,Sving Finance“, 302797366 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB „SMS Finance group“, 302681721 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB „Sostinės kreditai", 302513887 Consumer credit provider 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis
Warning
UAB „Rentija“ , 300614019 2013-06-06 Vertybinių popierių įstatymo 31 straipsnio 1 dalis
Fine: 72405 €
Submitted (Dismissed)
Kredito unija "Vilniaus taupomoji kasa", 112040690 2013-05-31 Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 4 ir 5 dalys, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 43 straipsnio 2 dalis, 48 straipsnis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 24 punktas, 16.2 papunktis, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 16 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 41, 13, 18, 24, 38 ir 39 punktai, 8.1, 67.10 papunkčiai
Suspension of the manager
Kredito unija "Naftininkų investicijos", 302599651 2013-05-21 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 105 4.1 papunktis
Warning
Taupkasė, kredito unija , 302680384 2013-05-21 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4.1 papunktis.

Laikinai, kol kredito unija užtikrins didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą, iki atskiro LB sprendimo atšaukti poveikio priemonę, uždrausti Verslo kredito unijai teikti skolinimo (įskaitan hipotekines paskolas) finansinę paslaugą.

Kredito unija ,,Žemaitijos iždas", 302590015 2013-05-21 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4.1 papunktis
Warning
Kredito unija ,,Laikinosios sostinės kreditas", 110088195 2013-05-09 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 2 punktas, 3.3 ir 4.1 papunkčiai
Licence revocation (cancellation)
Kredito unija ,,Mėmelio taupomoji kasa", 300087289 Consumer credit provider, Credit union 2013-04-30 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 16.2 ir 17.3 papunkčiai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 18, 24 punktai, 39.2 papunktis.
Fine: 1938 €
UADB "Industrijos garantas" (2013-03-07 draudimo veiklos licencijos galiojimas sustabdytas), 110070382 2013-03-07 Draudimo įstatymo 39 straipsnis, Mokumo atsargos skaičiavimo metodikos, patvirtintos Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. N-40, 7 ir 9 punktai
Licence suspension
AUGA group, AB, 126264360 Issuer 2013-02-19 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalis, 41 straipsnio 2 dalis
Warning
Kredito unija AMBER, 302651151 2013-02-19 Kredito unijų įstatymo 18 straipsnis, 27 staipsnio 2 dalies 2 punktas, 28 straipsnio 4 dalis, 32 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis, Vidaus kontrolės ir vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 3.8, 3.11 papunkčiai, 10, 11, 24 punktai ir 39.2.1 papunktis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 3.8, 3.11 papunkčiai ir 11 punktas, Lietuvos banko valdybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimo 2.4 papunktis, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2, 9.4.8, 9.5 papunkčiai
Warning
AB Ūkio bankas (instituted bankruptcy proceedings), 112020136 2013-02-18 Bankų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis, Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138, 20, 568, 570, 788 punktai
Licence revocation (cancellation)
Kredito unija ,,Vilniaus kreditas", 302586230 2013-02-12 Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Vidaus kontrolės ir vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 18, 24 ir 26 punktai, 39.2.1 papunktis,Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 11 punktas, 9.2.7, 9.4.7 ir 9.4.8 papunkčiai
Warning
AB Ūkio bankas (instituted bankruptcy proceedings), 112020136 2013-02-12 Bankų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis

Veiklos apribojimas (moratoriumas)