Bank of Lithuania
{debug_data}
Type
Enforcement measure
Enactment date
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 9
Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting Type Enactment date sorting Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure sorting
AS LHV Pank, 10539549 Bank, Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2022-02-10 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 14 straipsnio a punktas
Fine: 200000 €
Submitted
UAB "Hipotekiniai kreditai", 304374977 Real-estate related credit provider, Real-estate related credit intermediary 2019-11-11 Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą

UAB „Nordecum“, 302535232 Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2019-05-20 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis
Fine: 12500 €
UAB "Kreedex", 303322187 2018-09-17 Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 25 straipsnio 1 dalis
Licence revocation (cancellation)
UAB „Bendras finansavimas“, 303259527 Real-estate related credit provider, Consumer credit provider, Peer-to-peer lending platform operator, operating in accordance with the Republic of Lithuania Law on Credit Related to Real Estate, Crowdfunding platform operator, Peer-to-peer lending platform operator 2017-03-06 Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 3, 6, 7, 8 ir 14(1)punktai, 17 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai, 25(3) straipsnio 3 ir 6 dalys
Warning
UAB „Nordecum“, 302535232 Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 960 €
UAB „Nordecum“, 302535232 Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 960 €
UAB „Nordecum“, 302535232 Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2015-09-21 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 1500 €
UAB „Nordecum“, 302535232 Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2012-11-27 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 2, 4 ir 8 dalys, 17 straipsnio 2 dalis, 8, 21, 22 straipsniai
Fine: 4055 €