Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000498

List of licenses:
Payment institution licence ( valid from: 2019-04-25 )

www.remitchoice.eu

Country:
Lithuania

Info :
Bendrovės saugusis elektroninis paštas yra [email protected]

Correspondence address:
Juozapavičiaus g. 9A-100A, Vilnius

Address:
Juozapavičiaus g. 9A-100A, Vilnius

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2022-02-15 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto a ir b papunkčiai, 16 straipsnio 2 dalis, 29 straipsnio 1 dalies 1-4 ir 10 punktai, 29 straipsnio 4 dalis, Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 patvirtintų nurodymų „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 7.2, 18.1–18.2 papunkčiai, 26-28 punktai, 40.2 papunktis, 42 punktas, 51.8 papunktis, 58 punktas, 62.1–62.4 papunkčiai, 63, 65 ir 70 punktai

Fine : 50000 €

2020-08-31 Mokėjimo įstaigų įstatymo 16 straipsnio 3 dalis