Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000258

List of licenses:
Banking licence ( valid from: 1990-11-29 )

www.seb.lt

Company code:
112021238

LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code

VAT code:
LT120212314

Category:
Banks authorised in the Republic of Lithuania

Country:
Lithuania

Bank code :
70440

SWIFT code :
CBVILT2XXXX

Correspondence address:
Konstitucijos pr. 24, LT-08105, Vilnius

Address:
Konstitucijos pr. 24, LT-08105, Vilnius

Ph. (8 5) 268 2800, Fax. (8 5) 268 2333

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2019-11-25 Mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalis Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą
2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis

Fine : 4488 €