Bank of Lithuania

Country:
Lithuania

Correspondence address:
P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius

Address:
P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius

Mob. Ph. 8 611 14 582

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2023-06-13 Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 10 punktai, 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-144 „Dėl Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 50, 65 ir 66 punktai
2017-06-12 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio 1 dalis, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių 67 ir 68 punktai, Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą taikomų reikalavimų informuotiesiems investuotojams taisyklių10 punktas, Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos 27.2 ir 28.1 papunkčiai.