Bank of Lithuania

Company code:
301439551

LEI code:
254900KSFSP27QSHKN10

Registration code:
254900KSFSP27QSHKN10

Category:
Management companies authorised in the Republic of Lithuania

Country:
Lithuania

Correspondence address:
P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius

Address:
P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius

Mob. Ph. 8 611 14 582

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2017-06-12 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio 1 dalis, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių 67 ir 68 punktai, Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą taikomų reikalavimų informuotiesiems investuotojams taisyklių10 punktas, Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos 27.2 ir 28.1 papunkčiai.