Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000005

List of licenses:
Insurance activity licence ( valid from: 2001-04-10 )

www.pzugd.lt

Company code:
110082737

LEI code:
259400LNAAVVBAGSC732

Category:
Lithuanian insurance undertakings

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius

Address:
Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius

Ph. (8 5) 210 8630, Fax. (8 5) 211 1919

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2021-06-17 Draudimo įstatymo 116 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 3 dalis; Informacijos, kurią draudimo produktų platintojai turi teikti draudėjams, atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 03-91, 9.1, 11.5 ir 11.9 papunkčiai. Viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą.