Bank of Lithuania
Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2019-11-11 Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punktas