Bank of Lithuania

Authorization code:
LB002223

List of licenses:
Crowdfunding service provider licence ( valid from: 2023-11-10 )

WWW.FINBEEVERSLUI.LT

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Vilniaus g. 4-10, LT-01102, Vilnius

Address:
Vilniaus g. 4-10, LT-01102, Vilnius

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2019-09-09 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, Sutelktinio finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 punktai, 13 straipsnio 2 dalis
2022-06-07 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 29 str. 1 d. 4 p., Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 70.1 ir 70.2 p.