Bank of Lithuania
2022-10-10
1 of 1

According to an agreement signed between the Bank of Lithuania and the National Bank of Ukraine, Ukrainian citizens with official refugee status will be able to exchange hryvnias into euro at the rate set by the National Bank of Ukraine from 10 October. The service will be available at Šiaulių bankas, AB.

Under the scheme proposed by the European Commission, implemented based on the agreement between the Bank of Lithuania and the National Bank of Ukraine, one Ukrainian citizen will be able to exchange a maximum of 10,000 hryvnias (approximately €250). The exchange rate set by the National Bank of Ukraine, which is currently 39.44 hryvnias to one euro, will apply. The exchange rate will be set weekly by the National Bank of Ukraine and will be communicated to the Bank of Lithuania. The rate will be published on the Bank of Lithuania’s website.

The hryvnia-to-euro exchange scheme will be available at the rate set by the National Bank of Ukraine until 5 December 2022, as foreseen in the agreement with the National Bank of Ukraine. This period may be extended if deemed necessary. 

Ukrainian citizens wishing to exchange hryvnias into euro will have to present an identity document and a valid foreigner registration certificate issued by the Lithuanian Migration Department. Banknotes will be exchanged in the following denominations: 100, 200, 500 and 1000 Ukrainian hryvnias. Worn Ukrainian hryvnia banknotes and defective banknotes will not be exchanged. Coins will also not be exchanged.

Frequently asked questions about exchanging hryvnia to euro at a fixed rate 

In Ukrainian

У громадян України з'явилася можливість обміну гривень на євро за курсом Національного банку України

Згідно з договором, підписаним між Банком Литви та Національним банком України, з 10 жовтня громадяни України, що мають офіційний статус біженця, зможуть обмінювати гривні на євро за курсом Національного банку України. Це можна буде зробити в банку АТ «Šiaulių bankas».

Відповідно до запропонованої Європейською Комісією схеми, що реалізується в рамках угоди між Банком Литви та Національним банком України, один громадянин України зможе обміняти за курсом Національного банку України не більш як 10 000 гривень (близько 250 євро). Наразі цей курс становить 39,44 гривні за 1 євро. Національний банк України встановлюватиме обмінний курс один раз на тиждень та повідомлятиме його Банку Литви. Курс буде публікуватися на сайті Банку Литви.

Обмін гривень на євро за курсом Національного банку України здійснюватиметься до 5 грудня 2022 р., як це передбачено угодою з Національним банком України. За необхідності цей термін може бути продовжено.

Щоб обміняти гривні на євро громадяни України повинні будуть надати документ, що посвідчує особу, та чинне свідоцтво про реєстрацію іноземного громадянина, видане Міграційним департаментом. Обміняти можна банкноти наступних номіналів: 100, 200, 500 і 1000 українських гривень. Обміну не підлягають сильно зношені банкноти, банкноти з виробничими дефектами, а також монети.

Поширені запитання про обмін гривні на євро за фіксованим курсом

In Russian

Для граждан Украины появилась возможность обмена гривен на евро по курсу Национального банка Украины

Согласно договору, подписанному между Банком Литвы и Национальным банком Украины, с 10 октября граждане Украины с официальным статусом беженца смогут обменять гривны на евро по курсу Национального банка Украины. Это можно будет сделать в банке «Šiaulių bankas», АО.

По предложенной Европейской Комиссией схеме, которая реализуется в рамках соглашения между Банком Литвы и Национальным банком Украины, один гражданин Украины сможет обменять по курсу Национального банка Украины не более 10 000 гривен (около 250 евро). В настоящее время этот курс составляет 39,44 гривны за 1 евро. Национальный банк Украины будет устанавливать обменный курс один раз в неделю и сообщать его Банку Литвы. Курс будет публиковаться на сайте Банка Литвы.

Обмен гривен на евро по курсу Национального банка Украины будет производиться до 5 декабря 2022 г., как это предусмотрено соглашением с Национальным банком Украины. При необходимости этот срок может быть продлен.

Для обмена гривен на евро граждане Украины должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность, и действующее свидетельство о регистрации иностранного гражданина, выданное Миграционным департаментом. Обмену подлежат банкноты следующих номиналов: 100, 200, 500 и 1000 украинских гривен. Обмену не подлежат сильно изношенные банкноты, банкноты с производственными дефектами, а также монеты.

Часто задаваемые вопросы об обмене гривны на евро по фиксированному курсу