Lietuvos ekonomikos apžvalga

Lietuvos banko rengiamoje „Lietuvos ekonomikos apžvalgoje“ nagrinėjama realiojo sektoriaus, kainų, viešųjų finansų ir kredito kaita Lietuvoje, taip pat numatoma šalies ekonomikos raida. Apžvalgoje pateikiama medžiaga yra statistinių duomenų analizės, modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas.

 

 Lietuvos ekonomikos apžvalga (2015 m. gruodžio mėn.)

 

 Visas leidinys (pdf)
 Ekonominės raidos vertinimas (pdf)
 I. Tarptautinė aplinka (pdf)
 II. Eurosistemos pinigų politika (pdf)
 III. Realusis sektorius (pdf)
 IV. Darbo rinka (pdf)
 V. Išorės sektorius (pdf)
 VI. Kainos ir sąnaudos (pdf)
 VII. Ekonomikos finansavimas (pdf)
 VIII. Valdžios sektoriaus finansai (pdf)
 1 priedas. Investicijas lemiantys veiksniai (pdf)
 2 priedas. Minimaliojo darbo užmokesčio padidėjimo poveikis makroekonominiams kintamiesiems: Lietuvos įmonių apklausos rezultatai (pdf)
 3 priedas. Darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos raida bei perspektyva (pdf)
 4 priedas. Pelno rodiklių, apskaičiuojamų iš nacionalinių sąskaitų, analizė (pdf)
 
Apžvalgos vertinimo anketa (doc)
Ankstesnes apžvalgas rasite čia

 

Trumpas Lietuvos ekonominės raidos pristatymas

n12783/pristatymas_new.jpg       

Pristatyme aprašomos pagrindinės Lietuvos ekonominės tendencijos ir naujausios vidutinio laikotarpio makroekonominių rodiklių prognozės.

Naujausias pristatymas (pdf)
2016 m. kovo mėn.

Ankstesni pristatymai

 

 
Atnaujinta 2016-03-17