Pensijų anuitetas

Pensijų anuitetas – tai dalyviui iki gyvos galvos mokama periodinė pensinė išmoka, kurios visa išmokėjimo rizika tenka išmokų mokėtojui – gyvybės draudimo įmonei. Pensijų anuitetas yra mokamas pensijų anuiteto sutarties, sudarytos su gyvybės draudimo įmone, vykdančia pensijų anuitetų veiklą, ir apmokėtos vienkartine įmoka iš pensijų fondo dalyvio vardu pensijų fonde sukaupto pensijų turto, pagrindu.

Pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 120 Eur, pusė – 60 Eur).

Bazinis pensijų anuitetas (t.y. anuitetas be paveldėjimo, mokamas lygiomis dalimis ir nutraukiamas mokėti po dalyvio mirties) – tai rodiklis, kuris pensijų kaupimo bendrovei leidžia įvertinti, ar jos valdomo pensijų fondo dalyvis sukaupė pakankamai lėšų, kad jam atsirastų pareiga įsigyti pensijų anuitetą. Svarbu žinoti, kad pensijų fondo dalyviui apskaičiuotas bazinio pensijų anuiteto dydis jokiu būdu nereiškia, kad tokio pat dydžio pensijų anuitetą bus galima įsigyti ir gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje pensijų anuitetų veiklą. Gyvybės draudimo įmonės apskaičiuotas pensijų anuiteto dydis, siūlomas už pensijų fonde sukauptas lėšas, gali būti mažesnis arba didesnis nei bazinis pensijų anuitetas, kadangi jo dydis priklauso nuo konkrečios pensijų anuiteto rūšies ir gyvybės draudimo įmonės biometrinės rizikos vertinimo.

Pagal šiuo metu galiojančią bazinio pensijų anuiteto dydžių lentelę, kuri sudaroma Lietuvos banko nustatyta tvarka (Lietuvos banko 2012 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 03-249), 62 m. asmeniui prievolė įsigyti pensijų anuitetą atsiranda sukaupus 13 354 eurų sumą, (informacija apie pensijų anuiteto privalomumo ribas kito amžiaus asmenims pateikiama čia). Teisę gauti pensijų išmoką iš pensijų fondo Pensijų kaupimo įstatymo nustatyta tvarka įgyja ir dalyviai, kuriems yra paskirta išankstinė valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą.


Svarbu žinoti, kad pensijų fondo dalyvis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, turi teisę:

•  pasirinkti pensijų anuiteto mokėtoją – gyvybės draudimo įmonę;
•  pasirinkti pensijų anuiteto rūšį;
•  nukelti pensijų išmokos mokėjimo pradžią neribotam laikui.

Pasirenkant pensijų anuiteto rūšį, reikia žinoti, kad Pensijų kaupimo įstatyme yra įtvirtinti keli reikalavimai pensijų anuitetui – pastarasis:
•  negali būti mažėjantis;
•  turi būti mokamas ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius iki gyvos galvos;
•  gali būti mokamas pensijų anuiteto sutartyje numatytą laikotarpį dalyvio įpėdiniams po jo mirties.

Jei Jūs sulaukėte senatvės pensijos amžiaus ir nepasinaudojote teise nukelti pensijų išmokos mokėjimo pradžią, o pensijų fonde sukaupėte pinigų sumą, kuri įpareigoja Jus pirkti pensijų anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, prieš pasirinkdami pensijų anuiteto mokėtoją ir pensijų anuiteto rūšį, Jūs turėtumėte:
•  kreiptis į visas gyvybės draudimo įmones, vykdančias pensijų anuitetų veiklą;
•  pateikti joms informaciją apie savo lytį, amžių ir pensijų fonde sukauptų lėšų dydį;
•  paprašyti pateikti Jums informaciją apie jų siūlomas pensijų anuitetų rūšis, nurodant pagal kiekvieną pensijų anuiteto rūšį pirmą kartą mokamo pensijų anuiteto dydį apskaičiuotą pagal Jūsų pateiktus duomenis. Gyvybės draudimo įmonės taip pat Jums turi pateikti siūlomų pensijų anuitetų rūšių analizę, nurodydamos pagrindines pensijų anuitetų mokėjimo sąlygas (pagrindinius kiekvienos pensijų anuiteto rūšies ypatumus, siūlomų pensijų anuitetų rūšių panašumus ir skirtumus bei kitą, gyvybės draudimo įmonės nuožiūra, teiktiną informaciją apie pensijų anuitetų rūšis);
•  tik gavus pasiūlymus iš visų įmonių ir įvertinus juos, priimti sprendimą dėl labiausiai Jūsų poreikius atitinkančios pensijų anuiteto rūšies ir pensijų anuiteto mokėtojo pasirinkimo.
Atsiminkite, kad gyvybės draudimo įmonėms, vykdančioms pensijų anuitetų veiklą, yra draudžiama:
•  atsisakyti sudaryti ar kitaip vengti sudaryti pensijų anuiteto sutartį su dalyviu, turinčiu teisę į pensijų išmoką;
•  bet kokia forma reikalauti Jūsų sveikatos patikrinimo duomenų ir juos naudoti, sudarant pensijų anuiteto sutartį.

Gyvybės draudimo įmonės, vykdančios pensijų anuitetų veiklą

Gyvybės draudimo įmonių siūlomos pensijų anuitetų rūšys

Atnaujinta 2016-01-01