Lietuvos bankas

Finansų rinkos dalyvių paieška

Rinka
Tipas
Paslauga
Kategorija

Apžvalgos ir leidiniai

Daugiau
2017 05 16 LB tyrimas PENSIJŲ SISTEMA LIETUVOJE.jpg
Pensijų sistema Lietuvoje: iššūkiai ir galimos politikos priemonės
2017 Gegužė
0
4673_d49185bbf234d523b43f076a49eec784.png
Ekonomikos biuletenis (2017 m. Nr. 3)
2017 Gegužė
0
Įmonių apklausos apžvalga 201705 virselis.jpg
Įmonių apklausos apžvalga (2017 m. Nr. 1)
2017 Gegužė
0
Namų ūkių apklausos apžvalga 2017_virselis.jpg
Namų ūkių apklausos apžvalga (2017 m. Nr. 1)
2017 Gegužė
0
Uždaryti aprašymą

Pensijų sistema Lietuvoje: iššūkiai ir galimos politikos priemonės

Lietuvos bankas, atlikęs šalies pensijų sistemos tyrimą, konstatuoja, kad be reikšmingų ir neatidėliotinų pertvarkų būsimų pensininkų būklė tik blogės. Lietuvos bankas teikia pasiūlymų paketą, kuris galėtų padėtį pakeisti, jeigu dėl būtinų priemonių įgyvendinimo būtų pasiektas ilgalaikis politinis susitarimas.

Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2017 m. Nr. 3)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonai. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Uždaryti aprašymą

Įmonių apklausos apžvalga (2017 m. Nr. 1)

Apklausos tikslas – įvertinti įmonių poreikį finansiniams ištekliams, skolinimosi iš kredito įstaigų pokyčius ir skolinimo sąlygų kaitą. Apklausa rengiama nuo 2011 m. du kartus per metus.

Pastaba: nuo 2011 m. balandžio mėn. iki 2012 m. balandžio mėn. nefinansinių įmonių apklausa dėl veiklos finansavimo buvo skelbiama kartu su bankų apklausa dėl skolinimo sąlygų.

Uždaryti aprašymą

Namų ūkių apklausos apžvalga (2017 m. Nr. 1)

Apklausos tikslas – nustatyti namų ūkių taupymo ir skolinimosi įpročius ir priežastis, išsiaiškinti, kaip namų ūkiai vertina savo dabartinę finansinę padėtį. Į apklausą taip pat įtraukti klausimai apie namų ūkių ateities lūkesčius – finansinės būklės pokyčius, taupymo ar skolinimosi planus. Apklausa rengiama du kartus per metus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24