Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

Tipas: Centrinis depozitoriumas

Adresas: Verslo centras k29, Konstitucijos prospektas 29, LT- 08105 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas: 110059343
Telefonas: tel. (8 5) 263 85 10
El. paštas: in...@lcvpd.lt
Interneto svetainė: http://www.csdl.lt

            

         Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas yra akcinė bendrovė, veikianti pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą ir savo įstatus. Centrinio depozitoriumo pagrindinis tikslas – vykdyti bendrąją finansinių priemonių apskaitą, o pagrindinės pareigos yra šios:

·    rengti ir teikti priežiūros institucijai tvirtinti Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisykles;

·    rengti ir tvirtinti finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos dokumentus, išsamiai nustatančius atskiras taisyklėse numatytas procedūras, taip pat kitus dokumentus, reglamentuojančius finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitą;

·    atidaryti sąskaitų tvarkytojų bei asmenines finansinių priemonių sąskaitas ir jas tvarkyti;

·    užtikrinti, kad vykdant sandorius dėl finansinių priemonių šios finansinės priemonės būtų laiku pervestos iš vieno sąskaitų tvarkytojo finansinių priemonių sąskaitos į kito sąskaitų tvarkytojo finansinių priemonių sąskaitą;

·    kontroliuoti, kad išleistų į apyvartą kiekvienos emisijos finansinių priemonių skaičius atitiktų faktiškai cirkuliuojančių šių finansinių priemonių skaičių;

·    rengti ir diegti priemones, užtikrinančias finansinių priemonių apskaitos sistemos vientisumą ir saugumą;

·    kontroliuoti, kaip sąskaitų tvarkytojai laikosi finansinių priemonių apskaitos taisyklių ir kitų dokumentų nuostatų, reglamentuojančių finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitą;

·     kaupti, apdoroti ir platinti informaciją apie finansinių priemonių apskaitą, rengti ir konsultuoti finansinių priemonių apskaitos specialistus;

·     išduoti sąskaitų tvarkytojams išrašus apie jų finansinių priemonių sąskaitos būklę.

 


Atnaujinta 2012-01-01