Draudimo rinka

2015-09-29
Priežiūros institucija ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos paskelbtomis naujosios draudimo įmonių mokumo vertinimo sistemos „Mokumas II“ antrojo rinkinio gairėmis. Draudimo įmonės taip pat privalės laikytis gairėse nustatytų rekomendacijų ir jomis vadovautis. Vykdydama jai pavestas draudimo rinkos priežiūros funkcijas, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba prižiūrės, kaip draudimo įmonės laikosi šių gairių.
2015-09-29
Pritarta UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos nario kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Sigurdo Austino (Sigurd Austin), pretenduojančio eiti UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.
2015-09-01
Priežiūros institucija ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis visomis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos paskelbtomis naujosios draudimo įmonių mokumo vertinimo sistemos „Mokumas II“ pirmojo rinkinio gairėmis. Draudimo įmonės taip pat privalės laikytis gairėse nustatytų rekomendacijų ir jomis vadovautis. Vykdydama jai pavestas draudimo rinkos priežiūros funkcijas, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba prižiūrės, kaip draudimo įmonės laikosi šių gairių.
2015-08-12
Pritarta UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos narių kandidatūroms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Kaare Steinaro Ostgaardo (Kaare Steinar Ostgaard), Matso Christiano Gottschalko (Mats Christian Gottschalk), Hanso Georgo Wettre Hanevoldo (Hans Georg Wettre Hanevold) ir Martino Danielseno (Martin Danielsen), pretenduojančių eiti UAB DK ,,PZU Lietuva“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.
2015-07-28
Aptarti UADBB „Ban Vita“ patikrinimo rezultatai
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Ban Vita“ planinio tikslinio patikrinimo rezultatai. Patikrinimu buvo siekiama įvertinti, ar įmonės veikla atitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, reikalavimus.
2015-07-22
Pritarta UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos narės kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Ramintos Malinauskienės, pretenduojančios eiti UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos narės pareigas, kandidatūrai.
2015-07-14
Iki 0,86 proc. sumažinta draudimo įmonių taikoma maksimali techninė palūkanų norma
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nuo 1,06 iki 0,86 proc. sumažino maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonės, sudarydamos techninius atidėjinius.
2015-07-14
UAB DK „PZU Lietuva“ leista grąžinti subordinuotąją paskolą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB DK „PZU Lietuva“ prašymą, leido jai grąžinti subordinuotąją paskolą (8,77 mln. Eur) kartu su iki grąžinimo dienos susikaupusiomis ir nesumokėtomis palūkanomis.
2015-06-30
Įspėjo UADBB „Jūsų patarėjas“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, įspėjo uždarąją akcinę draudimo brokerių bendrovę „Jūsų patarėjas“.
2015-05-26
UAB DK „PZU Lietuva“ galės perleisti teises ir pareigas pagal Estijoje sudarytas draudimo sutartis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB DK „PZU Lietuva“ perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas veikiant per Estijos filialą AB „Lietuvos draudimas“.
Rasta įrašų: 119

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: