NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Vadovausis gairėmis

2016 m. gruodžio 7 d.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nuo 2017 m. sausio 1 d. vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl šešėlinės bankininkystės subjektų, kurie vykdo į reguliuojamą sistemą nepatenkančią bankininkystės veiklą, pozicijų ribų, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 2 dalimi (EBA/GL/2015/20).

Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, LCKU ir Lietuvos Respublikoje įsteigtos finansų maklerio įmonės turėtų vadovautis šiose gairėse nustatytais reikalavimais ir rekomendacijomis.

Pasidalyk: