PINIGŲ STUDIJOS

REDAKTORIŲ KOLEGIJA

REDAKTORIŲ KOLEGIJA

Vyriausiasis redaktorius
Jonas ČIČINSKAS
Profesorius, habilituotas daktaras (ekonomika 04 S), Vilniaus universitetas,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
   
Redaktorius
Vaidievutis GERALAVIČIUS
Profesorius, habilituotas daktaras (ekonomika 04 S, matematika 01 P), Lietuvos bankas
   
Redaktoriaus pavaduotojas
Tomas RAMANAUSKAS
Daktaras (ekonomika 04 S), Lietuvos bankas
   
Nariai
Sergej A. AIVAZIAN
Profesorius, PhD (matematika 01 P), RMA Centrinis ekonomikos ir matematikos institutas,
Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo vardo universitetas,
Naujosios ekonomikos mokykla (Maskva)
  Anders ÅSLUND
Profesorius, PhD (ekonomika 04 S), Džordžtauno universitetas,
Peterio G. Petersono tarptautinės ekonomikos institutas
  Juozas BIVAINIS
Profesorius, habilituotas daktaras (ekonomika 04 S), Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  Raimondas KUODIS
Daktaras (ekonomika 04 S), Vilniaus universitetas, Lietuvos bankas
  Virmantas KVEDARAS
Docentas, daktaras (ekonomika 04 S), Vilniaus universitetas,
Vilniaus vadybos aukštoji mokykla
  Remigijus LEIPUS
Profesorius, habilituotas daktaras (matematika 01 P), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas
  Gitanas NAUSĖDA
Daktaras (ekonomika 04 S), AB SEB bankas
  Rimantas RUDZKIS
Profesorius, habilituotas daktaras (matematika 01 P), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas
  Timo TERÄSVIRTA
Profesorius, PhD (matematika 01 P), Orhuso universitetas, Stokholmo ekonomikos mokykla,
Vidurio Europos universitetas (Budapeštas), Švedijos ekonomikos mokykla (Helsinkis)
   

Kontaktinis asmuo – Ramunė Vaskelaitė, tel. (8 5) 268 0143, el. p. rvask...@lb.lt
Lietuvos bankas, Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lietuva.

NUORODOS
Mokslinis leidinys „Pinigų studijos“ skelbiamas EBSCO Publishing, Inc., Business Source Complete duomenų bazėje: http://www.ebscohost.com/titleLists/bt-journals.pdf
Leidžiamas nuo 1997 m., išeina du kartus per metus, platinamas nemokamai. Leidėjas – Lietuvos bankas.
Leidinyje „Pinigų studijos“ spausdinamų mokslo darbų autorių nuomonė gali ir nesutapti su oficialia Lietuvos banko pozicija.

ISSN 1392-2637 (Print)
ISSN 1648-8970 (Online)

© Lietuvos bankas