Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys

Atnaujinimo data: 2017-04-21

Lietuvos vėliava Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys Atnaujinama išankstiniame duomenų skelbimo
kalendoriuje
nurodytomis dienomis.

Šiame puslapyje pateikiami duomenys atitinka jų aprašymus, paskelbtus Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Duomenų platinimo standartų elektroniniame biuletenyje (DSBB). Išsamesnė informacija apie šį biuletenį ir statistikos standartus, prie kurių Lietuva prisijungė, pateikiama TVF Interneto svetainėje (DSBB Home Page).

Jeigu kitaip nenurodyta, pirmą kartą skelbiami duomenys yra išankstiniai.
Jeigu kitaip nenurodyta, dėl sezoniškumo įtakos duomenys netikslinami.
Dėl apvalinimo rodiklių elementų suma gali nesutapti su duomenimis "iš viso".

Panaudotos santrumpos:
BVP – Bendrasis vidaus produktas,
DPSS – Duomenų platinimo specialieji standartai,
DSBB – Duomenų platinimo standartų elektroninis biuletenis (Dissemination Standard Bulletin Board),
ECB – Europos Centrinis Bankas,
PFĮ – Pinigų finansų įstaigos.

[ Realusis sektorius | Fiskalinis sektorius | Finansų sektorius | Išorės sektorius | Gyventojai | In English ]

DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
REALUSIS SEKTORIUS
Nacionalinės sąskaitosDSBB
* BVP veikusiomis rinkos kainomisMln. eurų2016 m. IV ketvirtis10 109,010 368,2 
Gamybos metodu:
** Bendroji pridėtinė vertėMln. eurų2016 m. IV ketvirtis9 104,49 299,5 
*** Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystėMln. eurų2016 m. IV ketvirtis137,0635,0 
*** Kasybos ir apdirbamoji pramonė; elektros, dujų ir vandens tiekimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 999,61 919,6 
*** StatybaMln. eurų2016 m. IV ketvirtis629,7669,9 
*** PaslaugosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis6 338,06 075,1 
** Mokesčiai atėmus subsidijas gaminiamsMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 004,61 068,7 
Išlaidų metodu:
** Asmeninio vartojimo išlaidos*1Mln. eurų2016 m. IV ketvirtis6 614,46 494,4 
** Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 911,71 547,1 
** Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis2 038,11 950,8 
** Atsargų pasikeitimas ir vertybių įsigijimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-659,9110,5 
** Prekių ir paslaugų eksportasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis7 710,87 308,9 
** Prekių ir paslaugų importasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis7 506,27 043,5 
* BVP apimtis su 2010 m. susietos grandinės metoduMln. eurų2016 m. IV ketvirtis8 896,49 255,7 
Gamybos metodu:
** Bendroji pridėtinė vertėMln. eurų2016 m. IV ketvirtis8 002,08 325,2 
*** Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystėMln. eurų2016 m. IV ketvirtis109,5550,9 
*** Kasybos ir apdirbamoji pramonė; elektros, dujų ir vandens tiekimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 931,11 794,4 
*** StatybaMln. eurų2016 m. IV ketvirtis555,0540,7 
*** PaslaugosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis5 417,75 415,5 
** Mokesčiai atėmus subsidijas gaminiamsMln. eurų2016 m. IV ketvirtis894,5930,6 
Išlaidų metodu:
** Asmeninio vartojimo išlaidos*1Mln. eurų2016 m. IV ketvirtis6 070,76 007,0 
** Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 410,11 341,9 
** Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 839,61 763,7 
** Atsargų pasikeitimas ir vertybių įsigijimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-699,4555,0 
** Prekių ir paslaugų eksportasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis7 266,86 977,6 
** Prekių ir paslaugų importasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis7 413,87 043,3 
Parduotos pramonės produkcijos indeksas (kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba)Indeksas, 2010=1002017 m. kovas138,8128,9DSBB
Perspektyvas įvertinantys rodikliaiDSBB
* Ekonominių vertinimų rodiklisPasitikėjimo rodiklių svertinis vidurkis, galutinis2017 m. kovas0-2 
** Pramonės pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22017 m. kovas0-3 
** Vartotojų pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22017 m. kovas-10-10 
** Statybos pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22017 m. kovas-19-32 
** Prekybos pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22017 m. kovas35 
** Paslaugų pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22017 m. kovas98 
Gyventojų užimtumasTūkst. žmonių2016 m. IV ketvirtis1 358,41 368,7DSBB
Nedarbo lygisBedarbių ir darbo jėgos santykis, %2016 m. IV ketvirtis7,67,5DSBB
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis1 dirbančiojo mėnesio bruto darbo užmokestis, eurais, galutinis2016 m. IV ketvirtis822,8793,3DSBB
Vartotojų kainų indeksasIndeksas, praėjusių metų gruodis=100, galutinis2017 m. kovas101,7100,6DSBB
Gamintojų kainų (gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų) indeksasIndeksas, praėjusių metų gruodis=1002017 m. kovas101,4101,5DSBB
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
FISKALINIS SEKTORIUS
Valdžios sektoriusDSBB
* PajamosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis3 473,93 231,7 
** MokesčiaiMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 772,81 669,4 
** Socialinės įmokosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 221,81 185,8 
** DotacijosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis155,9137,8 
** Kitos pajamosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis323,4238,7 
* IšlaidosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis3 476,93 099,4 
** Darbo užmokestis ir socialinis draudimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis998,4788,3 
** Prekių ir paslaugų naudojimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis597,1403,3 
** Pagrindinio kapitalo vartojimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis287,5285,8 
** PalūkanosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis135,8167,0 
** SubsidijosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis24,230,0 
** DotacijosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis68,797,6 
** Socialinės išmokosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 180,01 227,3 
** Kitos išlaidosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis185,2100,1 
* Grynasis veiklos balansasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-3,0132,3 
* Grynasis nefinansinio turto pasikeitimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis205,1-0,3 
* Grynasis skolinimas (+)/skolinimasis (-)Mln. eurų2016 m. IV ketvirtis-208,1132,6 
* FinansavimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis208,1-132,6 
** Grynasis finansinio turto pasikeitimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-902,4826,3 
*** VidausMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-1 315,3971,7 
*** UžsienioMln. eurų2016 m. IV ketvirtis412,9-145,4 
** Grynasis finansinių įsipareigojimų pasikeitimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-694,3693,7 
*** VidausMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-628,3181,9 
*** UžsienioMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-66,0511,8 
Centrinė valdžiaDSBB
* PajamosMln. eurų2017 m. vasaris801,7921,7 
** MokesčiaiMln. eurų2017 m. vasaris361,1574,2 
** Socialinės įmokosMln. eurų2017 m. vasaris402,3326,2 
** DotacijosMln. eurų2017 m. vasaris12,93,2 
** Kitos pajamosMln. eurų2017 m. vasaris25,418,1 
* IšlaidosMln. eurų2017 m. vasaris971,2697,5 
** Darbo užmokestis ir socialinis draudimasMln. eurų2017 m. vasaris126,444,3 
** Prekių ir paslaugų naudojimasMln. eurų2017 m. vasaris60,431,4 
** PalūkanosMln. eurų2017 m. vasaris135,465,9 
** SubsidijosMln. eurų2017 m. vasaris27,81,7 
** DotacijosMln. eurų2017 m. vasaris99,895,7 
** Socialinės išmokosMln. eurų2017 m. vasaris499,5450,2 
** Kitos išlaidosMln. eurų2017 m. vasaris21,98,3 
* Grynasis veiklos balansasMln. eurų2017 m. vasaris-169,5224,2 
* Sandoriai su nefinansiniu turtuMln. eurų2017 m. vasaris13,9-6,7 
* Perteklius (+)/deficitas (-)Mln. eurų2017 m. vasaris-183,4230,9 
* FinansavimasMln. eurų2017 m. vasaris183,4-230,9 
** Grynasis finansinio turto pasikeitimasMln. eurų2017 m. vasaris-32,4-392,2 
*** VidausMln. eurų2017 m. vasaris-5,5-0,3 
*** UžsienioMln. eurų2017 m. vasaris-26,9-391,9 
** Grynasis finansinių įsipareigojimų pasikeitimasMln. eurų2017 m. vasaris-151,525,4 
*** VidausMln. eurų2017 m. vasaris-100,572,5 
*** UžsienioMln. eurų2017 m. vasaris-51,0-47,1 
** Grynasis sąskaitų likučių pasikeitimasMln. eurų2017 m. vasaris-302,5648,5 
Centrinės valdžios skola*3DSBB
Centrinės valdžios skolaMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris14 531,014 657,8 
* Vidaus skola pagal trukmęMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris3 854,83 938,8 
** Ilgalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris3 775,43 859,8 
** Trumpalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris79,578,9 
* Skola užsieniui pagal trukmęMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris10 676,110 719,0 
** Ilgalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris10 597,110 639,9 
** Trumpalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris79,079,0 
* Vidaus skola kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris3 854,83 938,8 
** Nefinansų sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris69,471,9 
** Finansų sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris3 320,53 395,4 
** Kitiems kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris464,9471,5 
* Skola užsienio kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris10 676,110 719,0 
** Tarptautinėms organizacijomsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris1 717,31 717,3 
** Užsienio valstybėmsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris 
** Kitiems kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris8 958,89 001,6 
Valstybės garantijosMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris304,0304,0 
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
FINANSŲ SEKTORIUS
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius*4DSBB
* Indėlis į euro zonos P3Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris23 128,323 095,1 
** Indėlis į euro zonos P2Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris23 128,323 095,1 
*** Indėlis į euro zonos P1Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris19 315,819 306,7 
* Indėlis į euro zonos kredito atitiktinį (Vidaus kreditas)Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris27 819,427 535,8 
** Kreditas euro zonos valdžios sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris3 703,43 810,3 
** Kreditas kitiems euro zonos rezidentamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris24 115,923 725,4 
* Grynasis euro zonos išorės turtasMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. vasaris902,0621,2 
Lietuvos banko balansas*4DSBB
* Grynieji pinigai apyvartojeMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. kovas6 097,26 078,2 
* Euro zonos rezidentų PFĮ indėliaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. kovas6 070,95 464,6 
* Kreditas euro zonos valdžios sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. kovas1 747,61 708,0 
* Kreditas kitiems euro zonos rezidentamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. kovas7 026,76 710,6 
* Grynasis euro zonos išorės turtasMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. kovas5 438,15 331,4 
Palūkanų normosDSBB
* Pagrindinės ECB palūkanų normos
* Palūkanų normos tarpbankinėje rinkoje
* PFĮ indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
* PFĮ paskolų naujų susitarimų palūkanų normos
* Vyriausybės vertybinių popierių (iždo vekselių ir valstybės obligacijų) pelningumas
Finansinio stabilumo rodikliaiFSI
Akcijų kainų indeksai (kasdieniniai duomenys)DSBB
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
IŠORĖS SEKTORIUS
Mokėjimų balansasDSBB
Einamosios sąskaitos balansasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis298,81-119,15 
* Prekių ir paslaugų eksportasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis7 780,407 341,52 
* Prekių ir paslaugų importasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis7 569,617 175,92 
* Pirminės pajamosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-165,06-437,00 
* Antrinės pajamosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis253,08152,25 
Kapitalo sąskaitos balansasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis221,90169,95 
Finansinės sąskaitos balansasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis423,55533,48 
* Tiesioginės investicijosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-370,7048,55 
* Portfelinės investicijosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 174,52-9,26 
* Išvestinės finansinės priemonėsMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-26,61-2,29 
* Kitos investicijosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-380,08307,95 
* Oficialiosios tarptautinės atsargosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis26,42188,53 
Grynosios klaidos ir praleidimaiMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-97,16482,68 
Oficialiosios tarptautinės atsargosMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. kovas2 194,21 676,1DSBB
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumasMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. kovas2 194,21 676,1DSBB
Užsienio prekybaDSBB
* Iš viso eksporto (f.o.b. kainomis)Mln. eurų2017 m. vasaris1 996,61 868,8 
* Iš viso importo (c.i.f. kainomis)Mln. eurų2017 m. vasaris2 246,82 087,6 
* Prekybos balansasMln. eurų2017 m. vasaris-250,2-218,8 
Tarptautinių investicijų balansasDSBB
Tarptautinių investicijų balansasMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis-16 726,25-17 404,69 
* Užsienio turtasMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis28 671,5426 613,72 
** Tiesioginės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis4 249,694 222,53 
** Portfelinės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis9 464,198 451,10 
*** Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis2 681,072 445,52 
*** Skolos vertybiniai popieriaiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis6 783,126 005,58 
** Išvestinės finansinės priemonėsMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis154,0589,30 
** Kitos investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis12 335,2811 417,09 
** Oficialiosios tarptautinės atsargosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis2 468,332 433,70 
* ĮsipareigojimaiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis45 397,7944 018,41 
** Tiesioginės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis15 051,8214 683,83 
** Portfelinės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis11 445,8611 660,28 
*** Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis364,37287,61 
*** Skolos vertybiniai popieriaiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis11 081,4911 372,67 
** Išvestinės finansinės priemonėsMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis44,28131,78 
** Kitos investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis18 855,8317 542,52 
Bendroji šalies skola užsieniuiDSBB
* Bendroji skola užsieniuiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. IV ketvirtis33 367,6632 327,83 
Valiutų santykiai (kasdieniniai duomenys)DSBB
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
Gyventojų skaičiusTūkst., metų pabaigoje20162 849,32 888,6DSBB

Pastabos:
1/ Asmeninio vartojimo išlaidos apima namų ūkių ir ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, vartojimo išlaidas. (Atgal)
2/ Balansas tarp respondentų, įvertinusių pokyčius teigiamai ir neigiamai, nuomonių. (Atgal)
3/ Valstybės garantijos neapskaitomos valstybės skoloje. Socialinės apsaugos fondų, kaip atskiro subsektoriaus, duomenys įtraukiami į viso valdžios sektoriaus skolą. (Atgal)
4/ 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai tapus euro zonos nare visos pozicijos su kitų euro zonos šalių rezidentais, įskaitant ECB, klasifikuojamos kaip vidaus pozicijos. (Atgal)

[ Realusis sektorius | Fiskalinis sektorius | Finansų sektorius | Išorės sektorius | Gyventojai | In English ]

[ Lietuvos banko svetainė | Lietuvos statistikos departamento svetainė | Finansų ministerijos svetainė ]

[ DPSS svetainė | Metaduomenys šalimis | Metaduomenys rodiklių grupėmis ]

Atnaujinta 2017-04-21