Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys

Atnaujinimo data: 2017-01-13

Lietuvos vėliava Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys Atnaujinama išankstiniame duomenų skelbimo
kalendoriuje
nurodytomis dienomis.

Šiame puslapyje pateikiami duomenys atitinka jų aprašymus, paskelbtus Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Duomenų platinimo standartų elektroniniame biuletenyje (DSBB). Išsamesnė informacija apie šį biuletenį ir statistikos standartus, prie kurių Lietuva prisijungė, pateikiama TVF Interneto svetainėje (DSBB Home Page).

Jeigu kitaip nenurodyta, pirmą kartą skelbiami duomenys yra išankstiniai.
Jeigu kitaip nenurodyta, dėl sezoniškumo įtakos duomenys netikslinami.
Dėl apvalinimo rodiklių elementų suma gali nesutapti su duomenimis "iš viso".

Panaudotos santrumpos:
BVP – Bendrasis vidaus produktas,
DPSS – Duomenų platinimo specialieji standartai,
DSBB – Duomenų platinimo standartų elektroninis biuletenis (Dissemination Standard Bulletin Board),
ECB – Europos Centrinis Bankas,
PFĮ – Pinigų finansų įstaigos.

[ Realusis sektorius | Fiskalinis sektorius | Finansų sektorius | Išorės sektorius | Gyventojai | In English ]

DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
REALUSIS SEKTORIUS
Nacionalinės sąskaitosDSBB
* BVP veikusiomis rinkos kainomisMln. eurų2016 m. III ketvirtis10 341,89 626,8 
Gamybos metodu:
** Bendroji pridėtinė vertėMln. eurų2016 m. III ketvirtis9 273,48 543,7 
*** Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystėMln. eurų2016 m. III ketvirtis609,7213,3 
*** Kasybos ir apdirbamoji pramonė; elektros, dujų ir vandens tiekimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 918,31 818,1 
*** StatybaMln. eurų2016 m. III ketvirtis667,7599,4 
*** PaslaugosMln. eurų2016 m. III ketvirtis6 077,85 912,8 
** Mokesčiai atėmus subsidijas gaminiamsMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 068,41 083,2 
Išlaidų metodu:
** Asmeninio vartojimo išlaidos*1Mln. eurų2016 m. III ketvirtis6 534,06 286,6 
** Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidosMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 530,41 789,2 
** Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 950,81 865,0 
** Atsargų pasikeitimas ir vertybių įsigijimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis92,7-222,8 
** Prekių ir paslaugų eksportasMln. eurų2016 m. III ketvirtis7 345,07 042,0 
** Prekių ir paslaugų importasMln. eurų2016 m. III ketvirtis7 111,17 133,1 
* BVP apimtis su 2010 m. susietos grandinės metoduMln. eurų2016 m. III ketvirtis9 261,58 436,3 
Gamybos metodu:
** Bendroji pridėtinė vertėMln. eurų2016 m. III ketvirtis8 330,37 588,1 
*** Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystėMln. eurų2016 m. III ketvirtis550,4219,2 
*** Kasybos ir apdirbamoji pramonė; elektros, dujų ir vandens tiekimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 799,41 768,0 
*** StatybaMln. eurų2016 m. III ketvirtis538,8465,0 
*** PaslaugosMln. eurų2016 m. III ketvirtis5 428,35 140,6 
** Mokesčiai atėmus subsidijas gaminiamsMln. eurų2016 m. III ketvirtis931,2848,2 
Išlaidų metodu:
** Asmeninio vartojimo išlaidos*1Mln. eurų2016 m. III ketvirtis6 043,75 747,5 
** Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidosMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 339,61 487,8 
** Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 763,71 698,2 
** Atsargų pasikeitimas ir vertybių įsigijimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis549,1-242,4 
** Prekių ir paslaugų eksportasMln. eurų2016 m. III ketvirtis7 010,56 747,7 
** Prekių ir paslaugų importasMln. eurų2016 m. III ketvirtis7 103,77 169,7 
Parduotos pramonės produkcijos indeksas (kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba)Indeksas, 2010=1002016 m. lapkritis138,8138,7DSBB
Perspektyvas įvertinantys rodikliaiDSBB
* Ekonominių vertinimų rodiklisPasitikėjimo rodiklių svertinis vidurkis, galutinis2016 m. gruodis-3-1 
** Pramonės pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22016 m. gruodis-7-7 
** Vartotojų pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22016 m. gruodis-5-4 
** Statybos pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22016 m. gruodis-37-33 
** Prekybos pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22016 m. gruodis25 
** Paslaugų pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22016 m. gruodis913 
Gyventojų užimtumasTūkst. žmonių2016 m. III ketvirtis1 368,71 367,7DSBB
Nedarbo lygisBedarbių ir darbo jėgos santykis, %2016 m. III ketvirtis7,58,0DSBB
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis1 dirbančiojo mėnesio bruto darbo užmokestis, eurais, galutinis2016 m. III ketvirtis793,3771,9DSBB
Vartotojų kainų indeksasIndeksas, praėjusių metų gruodis=100, galutinis2016 m. gruodis101,7101,3DSBB
Gamintojų kainų (gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų) indeksasIndeksas, praėjusių metų gruodis=1002016 m. gruodis105,5103,8DSBB
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
FISKALINIS SEKTORIUS
Valdžios sektoriusDSBB
* PajamosMln. eurų2016 m. III ketvirtis3 209,33 570,7 
** MokesčiaiMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 665,41 914,0 
** Socialinės įmokosMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 185,81 200,4 
** DotacijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis135,8107,0 
** Kitos pajamosMln. eurų2016 m. III ketvirtis222,3349,3 
* IšlaidosMln. eurų2016 m. III ketvirtis3 083,03 331,1 
** Darbo užmokestis ir socialinis draudimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis785,0980,0 
** Prekių ir paslaugų naudojimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis402,4431,8 
** Pagrindinio kapitalo vartojimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis285,8283,6 
** PalūkanosMln. eurų2016 m. III ketvirtis166,9152,1 
** SubsidijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis30,046,3 
** DotacijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis85,653,1 
** Socialinės išmokosMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 227,31 260,1 
** Kitos išlaidosMln. eurų2016 m. III ketvirtis100,0124,1 
* Grynasis veiklos balansasMln. eurų2016 m. III ketvirtis126,3239,6 
* Grynasis nefinansinio turto pasikeitimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis-14,5-136,7 
* Grynasis skolinimas (+)/skolinimasis (-)Mln. eurų2016 m. III ketvirtis140,8376,3 
* FinansavimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis-140,8-376,3 
** Grynasis finansinio turto pasikeitimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis827,6623,7 
*** VidausMln. eurų2016 m. III ketvirtis964,3521,7 
*** UžsienioMln. eurų2016 m. III ketvirtis-136,7102,0 
** Grynasis finansinių įsipareigojimų pasikeitimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis686,8247,4 
*** VidausMln. eurų2016 m. III ketvirtis155,9-918,6 
*** UžsienioMln. eurų2016 m. III ketvirtis530,91 166,0 
Centrinė valdžiaDSBB
* PajamosMln. eurų2016 m. lapkritis878,0906,0 
** MokesčiaiMln. eurų2016 m. lapkritis408,1416,1 
** Socialinės įmokosMln. eurų2016 m. lapkritis393,5389,6 
** DotacijosMln. eurų2016 m. lapkritis43,335,3 
** Kitos pajamosMln. eurų2016 m. lapkritis33,165,0 
* IšlaidosMln. eurų2016 m. lapkritis837,4925,2 
** Darbo užmokestis ir socialinis draudimasMln. eurų2016 m. lapkritis129,4120,3 
** Prekių ir paslaugų naudojimasMln. eurų2016 m. lapkritis84,368,9 
** PalūkanosMln. eurų2016 m. lapkritis5,476,7 
** SubsidijosMln. eurų2016 m. lapkritis4,35,8 
** DotacijosMln. eurų2016 m. lapkritis121,8151,7 
** Socialinės išmokosMln. eurų2016 m. lapkritis465,3472,0 
** Kitos išlaidosMln. eurų2016 m. lapkritis26,929,8 
* Grynasis veiklos balansasMln. eurų2016 m. lapkritis40,6-19,2 
* Sandoriai su nefinansiniu turtuMln. eurų2016 m. lapkritis90,557,8 
* Perteklius (+)/deficitas (-)Mln. eurų2016 m. lapkritis-49,9-77,0 
* FinansavimasMln. eurų2016 m. lapkritis49,977,0 
** Grynasis finansinio turto pasikeitimasMln. eurų2016 m. lapkritis27,2195,3 
*** VidausMln. eurų2016 m. lapkritis-9,1-4,6 
*** UžsienioMln. eurų2016 m. lapkritis36,3199,9 
** Grynasis finansinių įsipareigojimų pasikeitimasMln. eurų2016 m. lapkritis-1,5-287,1 
*** VidausMln. eurų2016 m. lapkritis-42,3-86,3 
*** UžsienioMln. eurų2016 m. lapkritis40,8-200,8 
** Grynasis sąskaitų likučių pasikeitimasMln. eurų2016 m. lapkritis-78,6-559,4 
Centrinės valdžios skola*3DSBB
Centrinės valdžios skolaMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis15 614,315 393,5 
* Vidaus skola pagal trukmęMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis3 874,23 786,0 
** Ilgalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis3 872,03 778,9 
** Trumpalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis2,27,1 
* Skola užsieniui pagal trukmęMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis11 740,111 607,5 
** Ilgalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis11 673,811 572,4 
** Trumpalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis66,335,1 
* Vidaus skola kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis3 874,23 786,0 
** Nefinansų sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis54,054,0 
** Finansų sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis3 343,63 247,2 
** Kitiems kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis476,6484,8 
* Skola užsienio kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis11 740,111 607,5 
** Tarptautinėms organizacijomsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis1 710,11 712,3 
** Užsienio valstybėmsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis 
** Kitiems kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis10 030,09 895,2 
Valstybės garantijosMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis302,6302,6 
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
FINANSŲ SEKTORIUS
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius*4DSBB
* Indėlis į euro zonos P3Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis22 759,322 556,7 
** Indėlis į euro zonos P2Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis22 754,222 548,2 
*** Indėlis į euro zonos P1Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis18 983,018 868,5 
* Indėlis į euro zonos kredito atitiktinį (Vidaus kreditas)Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis26 940,726 477,0 
** Kreditas euro zonos valdžios sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis3 759,73 679,6 
** Kreditas kitiems euro zonos rezidentamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis23 181,022 797,4 
* Grynasis euro zonos išorės turtasMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. lapkritis644,3557,0 
Lietuvos banko balansas*4DSBB
* Grynieji pinigai apyvartojeMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. gruodis6 159,76 033,6 
* Euro zonos rezidentų PFĮ indėliaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. gruodis6 444,54 471,1 
* Kreditas euro zonos valdžios sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. gruodis1 695,31 634,9 
* Kreditas kitiems euro zonos rezidentamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. gruodis6 029,45 796,1 
* Grynasis euro zonos išorės turtasMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. gruodis4 876,55 141,9 
Palūkanų normosDSBB
* Pagrindinės ECB palūkanų normos
* Palūkanų normos tarpbankinėje rinkoje
* PFĮ indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
* PFĮ paskolų naujų susitarimų palūkanų normos
* Vyriausybės vertybinių popierių (iždo vekselių ir valstybės obligacijų) pelningumas
Finansinio stabilumo rodikliaiFSI
Akcijų kainų indeksai (kasdieniniai duomenys)DSBB
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
IŠORĖS SEKTORIUS
Mokėjimų balansasDSBB
Einamosios sąskaitos balansasMln. eurų2016 m. III ketvirtis-26,57-389,63 
* Prekių ir paslaugų eksportasMln. eurų2016 m. III ketvirtis7 308,877 042,01 
* Prekių ir paslaugų importasMln. eurų2016 m. III ketvirtis7 043,477 133,11 
* Pirminės pajamosMln. eurų2016 m. III ketvirtis-444,22-538,85 
* Antrinės pajamosMln. eurų2016 m. III ketvirtis152,25240,32 
Kapitalo sąskaitos balansasMln. eurų2016 m. III ketvirtis169,95135,20 
Finansinės sąskaitos balansasMln. eurų2016 m. III ketvirtis463,42-175,20 
* Tiesioginės investicijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis-53,07-45,53 
* Portfelinės investicijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis-11,141 010,33 
* Išvestinės finansinės priemonėsMln. eurų2016 m. III ketvirtis-2,296,96 
* Kitos investicijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis341,39-939,59 
* Oficialiosios tarptautinės atsargosMln. eurų2016 m. III ketvirtis188,53-207,37 
Grynosios klaidos ir praleidimaiMln. eurų2016 m. III ketvirtis320,0479,23 
Oficialiosios tarptautinės atsargosMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. gruodis2 468,31 356,0DSBB
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumasMln. eurų, mėnesio pabaigoje2016 m. gruodis2 468,31 356,0DSBB
Užsienio prekybaDSBB
* Iš viso eksporto (f.o.b. kainomis)Mln. eurų2016 m. lapkritis2 065,12 019,7 
* Iš viso importo (c.i.f. kainomis)Mln. eurų2016 m. lapkritis2 091,22 176,4 
* Prekybos balansasMln. eurų2016 m. lapkritis-26,1-156,7 
Tarptautinių investicijų balansasDSBB
Tarptautinių investicijų balansasMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis-17 499,20-17 903,73 
* Užsienio turtasMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis26 536,0725 142,93 
** Tiesioginės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis4 133,914 109,05 
** Portfelinės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis8 448,287 817,54 
*** Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis2 442,702 437,06 
*** Skolos vertybiniai popieriaiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis6 005,585 380,48 
** Išvestinės finansinės priemonėsMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis89,29103,03 
** Kitos investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis11 430,8910 848,04 
** Oficialiosios tarptautinės atsargosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis2 433,702 265,27 
* ĮsipareigojimaiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis44 035,2743 046,66 
** Tiesioginės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis14 721,9514 584,66 
** Portfelinės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis11 660,3111 033,77 
*** Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis287,64288,75 
*** Skolos vertybiniai popieriaiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis11 372,6710 745,02 
** Išvestinės finansinės priemonėsMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis132,35150,31 
** Kitos investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis17 520,6617 277,92 
Bendroji šalies skola užsieniuiDSBB
* Bendroji skola užsieniuiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis32 397,4831 394,03 
Valiutų santykiai (kasdieniniai duomenys)DSBB
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
Gyventojų skaičiusTūkst., metų pabaigoje20162 849,32 888,6DSBB

Pastabos:
1/ Asmeninio vartojimo išlaidos apima namų ūkių ir ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, vartojimo išlaidas. (Atgal)
2/ Balansas tarp respondentų, įvertinusių pokyčius teigiamai ir neigiamai, nuomonių. (Atgal)
3/ Valstybės garantijos neapskaitomos valstybės skoloje. Socialinės apsaugos fondų, kaip atskiro subsektoriaus, duomenys įtraukiami į viso valdžios sektoriaus skolą. (Atgal)
4/ 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai tapus euro zonos nare visos pozicijos su kitų euro zonos šalių rezidentais, įskaitant ECB, klasifikuojamos kaip vidaus pozicijos. (Atgal)

[ Realusis sektorius | Fiskalinis sektorius | Finansų sektorius | Išorės sektorius | Gyventojai | In English ]

[ Lietuvos banko svetainė | Lietuvos statistikos departamento svetainė | Finansų ministerijos svetainė ]

[ DPSS svetainė | Metaduomenys šalimis | Metaduomenys rodiklių grupėmis ]

Atnaujinta 2017-01-13