Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys

Atnaujinimo data: 2017-03-01

Lietuvos vėliava Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys Atnaujinama išankstiniame duomenų skelbimo
kalendoriuje
nurodytomis dienomis.

Šiame puslapyje pateikiami duomenys atitinka jų aprašymus, paskelbtus Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Duomenų platinimo standartų elektroniniame biuletenyje (DSBB). Išsamesnė informacija apie šį biuletenį ir statistikos standartus, prie kurių Lietuva prisijungė, pateikiama TVF Interneto svetainėje (DSBB Home Page).

Jeigu kitaip nenurodyta, pirmą kartą skelbiami duomenys yra išankstiniai.
Jeigu kitaip nenurodyta, dėl sezoniškumo įtakos duomenys netikslinami.
Dėl apvalinimo rodiklių elementų suma gali nesutapti su duomenimis "iš viso".

Panaudotos santrumpos:
BVP – Bendrasis vidaus produktas,
DPSS – Duomenų platinimo specialieji standartai,
DSBB – Duomenų platinimo standartų elektroninis biuletenis (Dissemination Standard Bulletin Board),
ECB – Europos Centrinis Bankas,
PFĮ – Pinigų finansų įstaigos.

[ Realusis sektorius | Fiskalinis sektorius | Finansų sektorius | Išorės sektorius | Gyventojai | In English ]

DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
REALUSIS SEKTORIUS
Nacionalinės sąskaitosDSBB
* BVP veikusiomis rinkos kainomisMln. eurų2016 m. IV ketvirtis10 109,010 368,2 
Gamybos metodu:
** Bendroji pridėtinė vertėMln. eurų2016 m. IV ketvirtis9 104,49 299,5 
*** Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystėMln. eurų2016 m. IV ketvirtis137,0635,0 
*** Kasybos ir apdirbamoji pramonė; elektros, dujų ir vandens tiekimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 999,61 919,6 
*** StatybaMln. eurų2016 m. IV ketvirtis629,7669,9 
*** PaslaugosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis6 338,06 075,1 
** Mokesčiai atėmus subsidijas gaminiamsMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 004,61 068,7 
Išlaidų metodu:
** Asmeninio vartojimo išlaidos*1Mln. eurų2016 m. IV ketvirtis6 614,46 494,4 
** Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 911,71 547,1 
** Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis2 038,11 950,8 
** Atsargų pasikeitimas ir vertybių įsigijimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-659,9110,5 
** Prekių ir paslaugų eksportasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis7 710,87 308,9 
** Prekių ir paslaugų importasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis7 506,27 043,5 
* BVP apimtis su 2010 m. susietos grandinės metoduMln. eurų2016 m. IV ketvirtis8 896,49 255,7 
Gamybos metodu:
** Bendroji pridėtinė vertėMln. eurų2016 m. IV ketvirtis8 002,08 325,2 
*** Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystėMln. eurų2016 m. IV ketvirtis109,5550,9 
*** Kasybos ir apdirbamoji pramonė; elektros, dujų ir vandens tiekimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 931,11 794,4 
*** StatybaMln. eurų2016 m. IV ketvirtis555,0540,7 
*** PaslaugosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis5 417,75 415,5 
** Mokesčiai atėmus subsidijas gaminiamsMln. eurų2016 m. IV ketvirtis894,5930,6 
Išlaidų metodu:
** Asmeninio vartojimo išlaidos*1Mln. eurų2016 m. IV ketvirtis6 070,76 007,0 
** Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidosMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 410,11 341,9 
** Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis1 839,61 763,7 
** Atsargų pasikeitimas ir vertybių įsigijimasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis-699,4555,0 
** Prekių ir paslaugų eksportasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis7 266,86 977,6 
** Prekių ir paslaugų importasMln. eurų2016 m. IV ketvirtis7 413,87 043,3 
Parduotos pramonės produkcijos indeksas (kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba)Indeksas, 2010=1002017 m. sausis134,6139,0DSBB
Perspektyvas įvertinantys rodikliaiDSBB
* Ekonominių vertinimų rodiklisPasitikėjimo rodiklių svertinis vidurkis, galutinis2017 m. vasaris-2-2 
** Pramonės pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22017 m. vasaris-3-5 
** Vartotojų pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22017 m. vasaris-10-6 
** Statybos pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22017 m. vasaris-32-34 
** Prekybos pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22017 m. vasaris51 
** Paslaugų pasitikėjimo rodiklis Balansas, procentais*22017 m. vasaris88 
Gyventojų užimtumasTūkst. žmonių2016 m. IV ketvirtis1 358,41 368,7DSBB
Nedarbo lygisBedarbių ir darbo jėgos santykis, %2016 m. IV ketvirtis7,67,5DSBB
Vidutinis mėnesio darbo užmokestis1 dirbančiojo mėnesio bruto darbo užmokestis, eurais, galutinis2016 m. IV ketvirtis822,8793,3DSBB
Vartotojų kainų indeksasIndeksas, praėjusių metų gruodis=100, galutinis2017 m. sausis100,3101,7DSBB
Gamintojų kainų (gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų) indeksasIndeksas, praėjusių metų gruodis=1002017 m. sausis101,3105,5DSBB
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
FISKALINIS SEKTORIUS
Valdžios sektoriusDSBB
* PajamosMln. eurų2016 m. III ketvirtis3 209,33 570,7 
** MokesčiaiMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 665,41 914,0 
** Socialinės įmokosMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 185,81 200,4 
** DotacijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis135,8107,0 
** Kitos pajamosMln. eurų2016 m. III ketvirtis222,3349,3 
* IšlaidosMln. eurų2016 m. III ketvirtis3 083,03 331,1 
** Darbo užmokestis ir socialinis draudimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis785,0980,0 
** Prekių ir paslaugų naudojimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis402,4431,8 
** Pagrindinio kapitalo vartojimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis285,8283,6 
** PalūkanosMln. eurų2016 m. III ketvirtis166,9152,1 
** SubsidijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis30,046,3 
** DotacijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis85,653,1 
** Socialinės išmokosMln. eurų2016 m. III ketvirtis1 227,31 260,1 
** Kitos išlaidosMln. eurų2016 m. III ketvirtis100,0124,1 
* Grynasis veiklos balansasMln. eurų2016 m. III ketvirtis126,3239,6 
* Grynasis nefinansinio turto pasikeitimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis-14,5-136,7 
* Grynasis skolinimas (+)/skolinimasis (-)Mln. eurų2016 m. III ketvirtis140,8376,3 
* FinansavimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis-140,8-376,3 
** Grynasis finansinio turto pasikeitimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis827,6623,7 
*** VidausMln. eurų2016 m. III ketvirtis964,3521,7 
*** UžsienioMln. eurų2016 m. III ketvirtis-136,7102,0 
** Grynasis finansinių įsipareigojimų pasikeitimasMln. eurų2016 m. III ketvirtis686,8247,4 
*** VidausMln. eurų2016 m. III ketvirtis155,9-918,6 
*** UžsienioMln. eurų2016 m. III ketvirtis530,91 166,0 
Centrinė valdžiaDSBB
* PajamosMln. eurų2017 m. sausis921,7989,7 
** MokesčiaiMln. eurų2017 m. sausis574,2383,0 
** Socialinės įmokosMln. eurų2017 m. sausis326,2505,5 
** DotacijosMln. eurų2017 m. sausis3,273,1 
** Kitos pajamosMln. eurų2017 m. sausis18,128,1 
* IšlaidosMln. eurų2017 m. sausis697,51 180,4 
** Darbo užmokestis ir socialinis draudimasMln. eurų2017 m. sausis44,3221,7 
** Prekių ir paslaugų naudojimasMln. eurų2017 m. sausis31,4179,7 
** PalūkanosMln. eurų2017 m. sausis65,95,8 
** SubsidijosMln. eurų2017 m. sausis1,732,6 
** DotacijosMln. eurų2017 m. sausis95,7165,3 
** Socialinės išmokosMln. eurų2017 m. sausis450,2510,2 
** Kitos išlaidosMln. eurų2017 m. sausis8,365,1 
* Grynasis veiklos balansasMln. eurų2017 m. sausis224,2-190,7 
* Sandoriai su nefinansiniu turtuMln. eurų2017 m. sausis-6,7236,1 
* Perteklius (+)/deficitas (-)Mln. eurų2017 m. sausis230,9-426,8 
* FinansavimasMln. eurų2017 m. sausis-230,9426,8 
** Grynasis finansinio turto pasikeitimasMln. eurų2017 m. sausis-392,267,4 
*** VidausMln. eurų2017 m. sausis-0,3-0,6 
*** UžsienioMln. eurų2017 m. sausis-391,968,0 
** Grynasis finansinių įsipareigojimų pasikeitimasMln. eurų2017 m. sausis25,440,1 
*** VidausMln. eurų2017 m. sausis72,5-4,4 
*** UžsienioMln. eurų2017 m. sausis-47,144,5 
** Grynasis sąskaitų likučių pasikeitimasMln. eurų2017 m. sausis648,5-454,1 
Centrinės valdžios skola*3DSBB
Centrinės valdžios skolaMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis14 657,814 620,3 
* Vidaus skola pagal trukmęMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis3 938,83 761,5 
** Ilgalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis3 859,83 682,4 
** Trumpalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis78,979,1 
* Skola užsieniui pagal trukmęMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis10 719,010 858,8 
** Ilgalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis10 639,910 782,6 
** Trumpalaikiai įsipareigojimaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis79,076,1 
* Vidaus skola kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis3 938,83 761,5 
** Nefinansų sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis71,944,3 
** Finansų sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis3 395,43 241,8 
** Kitiems kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis471,5475,4 
* Skola užsienio kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis10 719,010 858,8 
** Tarptautinėms organizacijomsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis1 717,31 719,6 
** Užsienio valstybėmsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis 
** Kitiems kreditoriamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis9 001,69 139,2 
Valstybės garantijosMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis304,0304,0 
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
FINANSŲ SEKTORIUS
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius*4DSBB
* Indėlis į euro zonos P3Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis23 095,123 595,1 
** Indėlis į euro zonos P2Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis23 095,123 590,9 
*** Indėlis į euro zonos P1Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis19 306,719 857,4 
* Indėlis į euro zonos kredito atitiktinį (Vidaus kreditas)Mln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis27 535,827 087,7 
** Kreditas euro zonos valdžios sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis3 810,33 777,1 
** Kreditas kitiems euro zonos rezidentamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis23 725,423 310,7 
* Grynasis euro zonos išorės turtasMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis621,22 055,6 
Lietuvos banko balansas*4DSBB
* Grynieji pinigai apyvartojeMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis6 067,26 159,7 
* Euro zonos rezidentų PFĮ indėliaiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis4 971,66 444,5 
* Kreditas euro zonos valdžios sektoriuiMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis1 715,81 695,3 
* Kreditas kitiems euro zonos rezidentamsMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis6 373,86 029,4 
* Grynasis euro zonos išorės turtasMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis5 357,74 876,5 
Palūkanų normosDSBB
* Pagrindinės ECB palūkanų normos
* Palūkanų normos tarpbankinėje rinkoje
* PFĮ indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
* PFĮ paskolų naujų susitarimų palūkanų normos
* Vyriausybės vertybinių popierių (iždo vekselių ir valstybės obligacijų) pelningumas
Finansinio stabilumo rodikliaiFSI
Akcijų kainų indeksai (kasdieniniai duomenys)DSBB
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
IŠORĖS SEKTORIUS
Mokėjimų balansasDSBB
Einamosios sąskaitos balansasMln. eurų2016 m. III ketvirtis-26,57-389,63 
* Prekių ir paslaugų eksportasMln. eurų2016 m. III ketvirtis7 308,877 042,01 
* Prekių ir paslaugų importasMln. eurų2016 m. III ketvirtis7 043,477 133,11 
* Pirminės pajamosMln. eurų2016 m. III ketvirtis-444,22-538,85 
* Antrinės pajamosMln. eurų2016 m. III ketvirtis152,25240,32 
Kapitalo sąskaitos balansasMln. eurų2016 m. III ketvirtis169,95135,20 
Finansinės sąskaitos balansasMln. eurų2016 m. III ketvirtis463,42-175,20 
* Tiesioginės investicijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis-53,07-45,53 
* Portfelinės investicijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis-11,141 010,33 
* Išvestinės finansinės priemonėsMln. eurų2016 m. III ketvirtis-2,296,96 
* Kitos investicijosMln. eurų2016 m. III ketvirtis341,39-939,59 
* Oficialiosios tarptautinės atsargosMln. eurų2016 m. III ketvirtis188,53-207,37 
Grynosios klaidos ir praleidimaiMln. eurų2016 m. III ketvirtis320,0479,23 
Oficialiosios tarptautinės atsargosMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis1 472,32 468,3DSBB
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumasMln. eurų, mėnesio pabaigoje2017 m. sausis1 472,32 468,3DSBB
Užsienio prekybaDSBB
* Iš viso eksporto (f.o.b. kainomis)Mln. eurų2016 m. gruodis2 016,22 080,6 
* Iš viso importo (c.i.f. kainomis)Mln. eurų2016 m. gruodis2 254,22 116,8 
* Prekybos balansasMln. eurų2016 m. gruodis-238,0-36,2 
Tarptautinių investicijų balansasDSBB
Tarptautinių investicijų balansasMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis-17 499,20-17 903,73 
* Užsienio turtasMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis26 536,0725 142,93 
** Tiesioginės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis4 133,914 109,05 
** Portfelinės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis8 448,287 817,54 
*** Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis2 442,702 437,06 
*** Skolos vertybiniai popieriaiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis6 005,585 380,48 
** Išvestinės finansinės priemonėsMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis89,29103,03 
** Kitos investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis11 430,8910 848,04 
** Oficialiosios tarptautinės atsargosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis2 433,702 265,27 
* ĮsipareigojimaiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis44 035,2743 046,66 
** Tiesioginės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis14 721,9514 584,66 
** Portfelinės investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis11 660,3111 033,77 
*** Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis287,64288,75 
*** Skolos vertybiniai popieriaiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis11 372,6710 745,02 
** Išvestinės finansinės priemonėsMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis132,35150,31 
** Kitos investicijosMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis17 520,6617 277,92 
Bendroji šalies skola užsieniuiDSBB
* Bendroji skola užsieniuiMln. eurų, ketvirčio pabaigoje2016 m. III ketvirtis32 397,4831 394,03 
Valiutų santykiai (kasdieniniai duomenys)DSBB
 
DPSS rodiklių grupės ir jų elementai Rodiklių apibūdinimas Duomenys Papildoma
informacija
Naujausių duomenų
laikotarpis
Naujausi
duomenys
Ankstesnio laikotarpio duomenys
Gyventojų skaičiusTūkst., metų pabaigoje20162 849,32 888,6DSBB

Pastabos:
1/ Asmeninio vartojimo išlaidos apima namų ūkių ir ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, vartojimo išlaidas. (Atgal)
2/ Balansas tarp respondentų, įvertinusių pokyčius teigiamai ir neigiamai, nuomonių. (Atgal)
3/ Valstybės garantijos neapskaitomos valstybės skoloje. Socialinės apsaugos fondų, kaip atskiro subsektoriaus, duomenys įtraukiami į viso valdžios sektoriaus skolą. (Atgal)
4/ 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai tapus euro zonos nare visos pozicijos su kitų euro zonos šalių rezidentais, įskaitant ECB, klasifikuojamos kaip vidaus pozicijos. (Atgal)

[ Realusis sektorius | Fiskalinis sektorius | Finansų sektorius | Išorės sektorius | Gyventojai | In English ]

[ Lietuvos banko svetainė | Lietuvos statistikos departamento svetainė | Finansų ministerijos svetainė ]

[ DPSS svetainė | Metaduomenys šalimis | Metaduomenys rodiklių grupėmis ]

Atnaujinta 2017-03-01