Numizmatinių vertybių įsigijimas

n379/moneta22.png

Lietuvos banke parduodamos šios Lietuvos banko išleistos numizmatinės vertybės:

Eurų ir euro centų monetos:

• kolekcinės eurų monetos;
• kolekcinių eurų monetų rinkiniai;
• proginės eurų monetos su Lietuvos nacionaline puse numizmatinėje pakuotėje;
• apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse rinkiniai numizmatinėje pakuotėje;

Litų ir centų monetos, paskelbtos mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d.:

• kolekcinės (proginės) monetos;
• kolekcinių (proginių) monetų rinkiniai;
• kolekcinės (proginės) apyvartinės monetos numizmatinėje pakuotėje;
• kolekcinių (proginių) apyvartinių monetų rinkiniai;
• apyvartinių monetų numizmatiniai rinkiniai;

Litų banknotai ir monetos (projektai), nepaskelbti mokėjimo ir atsiskaitymo priemone iki 2014 m. gruodžio 31 d. 

Numizmatinių vertybių įsigijimo būdai:

1. Užsakymą pateikiant - užsakymų informacine sistema.

2. Pildant užsakymo blanką (jį rasite prie monetų aprašymų) ir pateikiant kitais būdais:
                  - elektroniniu paštu numiz...@lb.lt
                  - faksu (8 5) 268 0329
                  - paštu (adresu: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius)

3. Perkant Lietuvos banko kasose.

4. Aukcionuose.

PASTABOS:
1) Užsakymai priimti internetu užsakymų informacine sistema, registruojami automatiškai realiu jų gavimo Lietuvos banke laiku, eilės tvarka, o užsakymai, pateikti elektroniniu paštu, faksu, paštu arba pristačius į Lietuvos banko raštinę, registruojami kartą per dieną, į bendrą eilę užsakymų informacinėje sistemoje įrašomi atsižvelgiant į šių užsakymų gavimo Lietuvos banke laiką.

2) Išankstiniai užsakymai pradedami priimti nuo pirmos Lietuvos banko darbo dienos pradžios to ketvirčio, kurį Lietuvos banko valdybos nutarimu numizmatinę vertybę numatoma išleisti į apyvartą.
Išankstinių užsakymų priėmimas baigiamas užsakius 50 procentų numizmatinių vertybių tiražo arba likus vienai darbo dienai iki numizmatinių vertybių išleidimo į apyvartą ir tapimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone dienos, arba pirmos pardavimo dienos.

3) Einamieji naujai išleidžiamos numizmatinės vertybės užsakymai pradedami priimti likus vienai darbo dienai iki numizmatinės vertybės išleidimo į apyvartą ir tapimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone dienos arba pirmos pardavimo dienos ir vėliau. Šie užsakymai registruojami eilės tvarka pagal realų jų gavimo Lietuvos banke laiką ir įrašomi į bendrą eilę užsakymų informacinėje sistemoje, tik įvertinus naujai išleistos numizmatinės vertybės pardavimo Lietuvos banko kasose kiekį per pirmąsias dvi dienas.
Pagrindas: Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 03-290 patvirtintos  „Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklės“.

Atnaujinta 2016-05-09