[ U�daryti ]

[ In English ]

Pateikiami duomenys Nuotolinio i�kvietimo funkcijos apra�ymas
VILIBID ir VILIBOR pal�kan� norm� tipai Funkcijos pavadinimas:
  � getVilibRateTypes
Rezultatas:
  � Parametro RateType galim� reik�mi� s�ra�as.
Naujausia VILIBID/VILIBOR pal�kan� norma Funkcijos pavadinimas:
  � getLatestVilibRate
I�kvietimo parametras:
  � RateType - VILIBID/VILIBOR tipas, pvz. VILIBOR3m
Rezultatas:
  � De�imtainis skai�ius - paskutin� paskelbta VILIBID/VILIBOR pal�kan� norma.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas neigiamas skai�ius.
Nurodytos dienos VILIBID/VILIBOR pal�kan� norma Funkcijos pavadinimas:
  � getVilibRate
I�kvietimo parametrai:
  � RateType - VILIBID/VILIBOR tipas, pvz. VILIBOR6m
  � Date - Data, pvz. 2002-10-01
Rezultatas:
  � De�imtainis skai�ius - nurodytos dienos VILIBID/VILIBOR pal�kan� norma.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas neigiamas skai�ius.
Nurodytos dienos VILIBID/VILIBOR pal�kan� normos Funkcijos pavadinimas:
  � getVilibRatesByDate
I�kvietimo parametras:
  � Date - Data, pvz. 2002-10-21
Rezultatas:
  � VILIBID ir VILIBOR pal�kan� normos (�ra�� rinkinys).
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas prane�imas.
VILIBID/VILIBOR pal�kan� normos nurodytame laikotarpyje Funkcijos pavadinimas:
  � getVilibRatesByRateType
I�kvietimo parametrai:
  � RateType - VILIBID/VILIBOR tipas, pvz. VILIBID2w
  � DateLow - Intervalo prad�ios data, pvz. 2002-07-01
  � DateHigh - Intervalo pabaigos data, pvz. 2002-09-01
Rezultatas:
  � VILIBID ir VILIBOR pal�kan� normos (�ra�� rinkinys).
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas prane�imas.
Nurodytos dienos VILIBID/VILIBOR pal�kan� normos
(XmlString)
Funkcijos pavadinimas:
  � getVilibRatesByDate_XmlString
I�kvietimo parametras:
  � Date - Data, pvz. 2002-10-15
Rezultatas:
  � VILIBID ir VILIBOR pal�kan� normos - �ra�� rinkinys XML strukt�ros simboli� eilut�je.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras, gr��inamas prane�imas.
VILIBID/VILIBOR pal�kan� normos nurodytame laikotarpyje
(XmlString)
Funkcijos pavadinimas:
  � getVilibRatesByRateType_XmlString
I�kvietimo parametrai:
  � RateType - VILIBID/VILIBOR tipas, pvz. VILIBID1w
  � DateLow - Intervalo prad�ios data, pvz. 2002-09-02
  � DateHigh - Intervalo pabaigos data, pvz. 2002-09-20
Rezultatas:
  � VILIBID ir VILIBOR pal�kan� normos - �ra�� rinkinys XML strukt�ros simboli� eilut�je.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras, gr��inamas prane�imas.

<< Atgal

Pasi�lymai ir komentarai