Grafikas
Kredito unijų pelno (nuostolio) ataskaita (tūkst. Eur).

 2020 m. I ketv.2020 m. I I ketv.2020 m. I I I ketv.2020 m. I V ketv.2021 m. I ketv.2021 m. I I ketv.
1. PALŪKANŲ PAJAMOS7 99816 32725 27934 4729 26319 147
1.1. Už lėšas bankuose1223 - -
1.2. Už lėšas užsienio bankuose0 - - - - -
1.2. Už lėšas centrinėje kredito unijoje488612018087169
1.1. Už lėšas kitose kredito unijose223915791944
1.5. Už paskolas kredito unijos nariams6 13612 56619 69426 8127 04014 487
1.6. Už paskolas kredito unijos asocijuotiems nariams1 7083 4695 2057 0892 0514 312
1.7. Už paskolas kredito unijų asociacijoms - - - - - -
1.8. Už vertybinius popierius8316524330967134
1.9. Už diskontuotuosius vekselius - - - - - -
2. PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ PAJAMOS1 2852 7794 5906 6701 6323 623
2.1. Už pervedimo, atsiskaitymo ir mokėjimo operacijas151291466680153344
2.2. Už kreditavimo įsipareigojimus9172 0493 3754 9381 2622 814
2.2. Kitos2184397501 052218465
2. KITOS VEIKLOS PAJAMOS3667811 0881 5512971 691
2.1. Stojamasis mokestis132742561329
2.2. Kitos pajamos3537541 0451 4962851 662
1. REALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)021317128
1.1. Iš operacijų užsienio valiuta122402
1.2. Iš operacijų vertybiniaois popieriais-101113026
5. DIVIDENDAI, GAUTI IŠ CENTRINĖS KREDITO UNIJOS - - - - - -
6. NEREALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)-1-7-18-2442
6.1. Iš operacijų užsienio valiuta4 - -5-1065
6.2. Iš operacijų vertybiniais popieriais-5-7-14-14-1-2
IŠ VISO PAJAMŲ9 64819 88230 95142 68711 19824 491
7. PALŪKANŲ IŠLAIDOS2 3064 6587 1389 7532 6335 408
7.1. Bankams213857762755
7.2. Užsienio bankams - - - - - -
7.2. Centrinei kredito unijai158333551777209442
7.1. Kitoms kredito unijoms40334153346
7.5. Kredito unijų asociacijoms0407092174
7.6. Kredito unijos nariams2 0373 4475 1997 1571 9084 245
7.7. Kredito unijos asocijuotiems nariams447391 1731 543451586
7.8. Kitoms organizacijoms72845551830
8. PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ IŠLAIDOS2455068041 258307658
8.1. Už pervedimo, atsiskaitymo ir mokėjimo operacijas150329513785185417
8.2. Kitos95177291473122240
9. KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS3377351 1351 560531982
10. OPERACINĖS IŠLAIDOS4 8749 92915 30622 1005 65411 968
10.1. PERSONALO IŠLAIKYMO IŠLAIDOS2 8625 8188 97812 6393 3287 081
10.1.1. Atlyginimai ir darbo užmokestis2 6155 3128 19411 5233 0436 490
10.1.2. Socialinio draudimo išlaidos120242376522114243
10.1.2. Išmokos nenuolatiniams darbuotojams7113520830085175
10.1.1. Kitos išmokos5612920029486173
10.2. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS2 0114 1106 3279 4622 3264 887
10.2.1. Reklamos ir rinkodaros išlaidos148328520719182420
10.2.2. Įstaigos įrangos naudojimo išlaidos108255407599215460
10.2.2. Nuomos išlaidos211410605832202410
10.2.1. Kitos išlaidos1 5443 1184 7957 3111 7273 597
11. AMORTIZACIJA IR NUSIDĖVĖJIMAS205425653894250506
11.1. Materialiojo turto amortizacija174360555754204417
11.2. Nematerialiojo turto nusidėvėjimas3164981404588
12. VERTĖS SUMAŽĖJIMAS-16357493-11-595-468
12.1. Paskolų-16311652637-591-400
12.2. Kito turto0-59-33-48-4-69
12. IŠLAIDOS ATIDĖJINIAMS0001-1-1
12.1. Nebalansiniams straipsniams0001-1-1
IŠ VISO IŠLAIDŲ7 80316 30925 52935 5568 77919 052
11. MOKESČIAI7616428682298241
11.1. Mokesčiai į biudžetą7616428676896238
11.2. Kiti pelno mokėjimai - - - 5423
PELNAS (NUOSTOLIAI)1 7693 4095 1366 3082 3205 198

[į viršų]