Grafikas
Kredito unijų balansinė ataskaita (Iš viso) (tūkst. Eur).

 2020 m. I ketv.2020 m. I I ketv.2020 m. I I I ketv.2020 m. I V ketv.2021 m. I ketv.2021 m. I I ketv.
TURTAS (AKTYVAI)
1. PINIGAI3 7574 0224 1573 3483 6043 948
1.1. Banknotai ir monetos3 7574 0224 1573 3483 6043 948
1.2. Kitos mokėjimo priemonės - - - - - -
2. LĖŠOS BANKUOSE27 47124 41326 14425 75529 61631 451
2.1. INDĖLIAI27 47124 41326 14425 75529 61631 451
2.1.1. Iki pareikalavimo27 47124 41326 14425 75529 61631 451
2.1.2. Terminuotieji - - - - - -
2. LĖŠOS UŽSIENIO BANKUOSE - - - - - -
1. LĖŠOS CENTRINĖJE KREDITO UNIJOJE119 47599 300145 955209 602189 867143 678
1.1. INDĖLIAI114 19194 004140 673203 974183 770137 489
1.1.1. Iki pareikalavimo77 23662 789110 798132 503116 52095 223
1.1.2. Terminuotieji36 95431 21429 87671 47067 25042 266
1.2. Specialiosios lėšos5 2845 2965 2815 6296 0976 189
1.2. PASKOLOS - - - - - -
1.2.1. Trumpalaikės (iki 1 metų) - - - - - -
1.2.2. Ilgalaikės (daugiau kaip metai) - - - - - -
5. LĖŠOS KREDITO UNIJOSE4 2354 4185 2334 2375 7816 026
5.1. INDĖLIAI - - - - - -
5.1.1. Iki pareikalavimo - - - - - -
5.1.2. Terminuotieji - - - - - -
5.2. PASKOLOS4 2354 4185 2334 2375 7816 026
5.2.1. Trumpalaikės (iki 1 metų)4 2354 4185 0314 0355 2775 424
5.2.2. Ilgalaikės (daugiau kaip metai) - - 202203504602
6. SUTEIKTOS PASKOLOS587 573625 879650 315665 025690 184729 363
6.1. TRUMPALAIKĖS (iki 1 metų)4 6794 9834 5963 9787 1338 002
6.1.1. KREDITO UNIJOS NARIAMS1 8382 5062 4608039091 623
6.1.1.1. Juridiniams asmenims - - - - - -
6.1.1.2. Fiziniams asmenims1 8382 5062 4608039091 623
6.1.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS2 8422 4782 1363 1756 2236 379
6.1.2.1. Juridiniams asmenims2 8422 4782 1363 1756 2236 379
6.1.2.2. Fiziniams asmenims - - - - - -
6.1.2. Kredito unijų asociacijoms - - - - - -
6.2. ILGALAIKĖS (daugiau kaip metai)582 894620 896645 719661 047683 052721 362
6.2.1. KREDITO UNIJOS NARIAMS468 178498 121522 274529 102543 938566 446
6.2.1.1. Juridiniams asmenims - 226 - - - -
6.2.1.2. Fiziniams asmenims468 178497 894522 274529 102543 938566 446
6.2.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTIEMS NARIAMS114 716122 775123 445131 945139 114154 916
6.2.2.1. Juridiniams asmenims114 716122 775123 445131 945139 114154 916
6.2.2.2. Fiziniams asmenims - - - - - -
6.2.2. Kredito unijų asociacijoms - - - - - -
7. DISKONTUOTIEJI VEKSELIAI - - - - - -
8. INVESTICIJOS Į VERTYBINIUS POPIERIUS28 35126 70926 38226 19121 80619 345
8.1. Trumpalaikius (iki 1 metų) - - - - - -
8.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės - - - - - -
8.1.2. Lietuvos banko - - - - - -
8.1.2. ES valstybių narių ir EEE valstybių vyriausybių - - - - - -
8.2. Ilgalaikius (daugiau kaip metai)28 35126 70926 38226 19121 80619 345
8.2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės26 67123 78623 66523 47919 30816 860
8.2.2. Lietuvos banko - - - - - -
8.2.2. ES valstybių narių ir EEE valstybių vyriausybių1 6802 9232 7172 7132 4982 485
9. INVESTICIJOS Į CENTRINĖS KREDITO UNIJOS KAPITALĄ10 73310 76110 76211 46211 48914 201
10. ILGALAIKIS TURTAS (likutinė vertė)8 7888 6898 7748 7438 9698 914
10.1. Materialusis turtas8 2738 1868 2268 2018 4458 357
10.2. Nematerialusis turtas515503548543524557
11. UŽ SKOLAS PERIMTAS TURTAS4 8494 7745 0544 9324 9704 241
12. KITAS TURTAS (AKTYVAI)4 4665 6366 0315 6309 14111 097
IŠ VISO799 698814 600888 806964 927975 427972 264
ĮSIPAREIGOJIMAI, NUOSAVYBĖ (PASYVAI)
12. ĮSISKOLINIMAI BANKAMS - - - - - -
12.1. Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) - - - - - -
12.2. Ilgalaikės paskolos (daugiau kaip metai) - - - - - -
11. ĮSISKOLINIMAI UŽSIENIO BANKAMS - - - - - -
15. ĮSISKOLINIMAI CENTRINEI KREDITO UNIJAI26 89342 12041 20234 89535 51746 039
15.1. Paskolos likvidumui palaikyti - 270 - - - -
15.2. Kitos paskolos26 89341 85041 20234 89535 51746 039
16. ĮSISKOLINIMAI KREDITO UNIJOMS4 2344 4205 2324 2405 7816 029
16.1. INDĖLIAI - - - - - -
16.1.1. Iki pareikalavimo - - - - - -
16.1.2. Terminuotieji - - - - - -
16.2. PASKOLOS4 2344 4205 2324 2405 7816 029
16.2.1. Trumpalaikės (iki 1 metų)4 2344 4205 2324 2405 7816 029
16.2.2. Ilgalaikės (daugiau kaip metai) - - - - - -
17. ĮSISKOLINIMAI KREDITO UNIJŲ ASOCIACIJOMS - - - - - -
18. INDĖLIAI698 356695 660763 426843 821846 338826 580
18.1. IKI PAREIKALAVIMO172 913164 077211 307272 145256 522220 982
18.1.1. KREDITO UNIJOS NARIŲ158 050144 115185 084239 714225 708190 602
18.1.1.1. Juridinių asmenų - - - - - -
18.1.1.2. Fizinių asmenų158 050144 115185 084239 714225 708190 602
18.1.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ12 97617 53223 85029 63827 93027 184
18.1.2.1. Juridinių asmenų12 97617 53223 85029 63827 93027 184
18.1.2.2. Fizinių asmenų - - - - - -
18.1.2. Kredito unijų asociacijų - - - - - -
18.1.1. Kitų organizacijų1 8872 4312 3732 7922 8843 197
18.2. TERMINUOTIEJI525 443531 583552 119571 676589 816605 598
18.2.1. KREDITO UNIJOS NARIŲ513 763518 987537 660552 718567 789582 042
18.2.1.1. Juridinių asmenų - - - - - -
18.2.1.2. Fizinių asmenų513 763518 987537 660552 718567 789582 042
18.2.2. KREDITO UNIJOS ASOCIJUOTŲ NARIŲ10 63211 48613 54918 17220 77422 224
18.2.2.1. Juridinių asmenų10 63211 48613 54918 17220 77422 224
18.2.2.2. Fizinių asmenų - - - - - -
18.2.2. Kredito unijų asociacijų717171515252
18.2.1. Kitų organizacijų9781 0398387351 2021 280
19. INKASUOTIEJI VEKSELIAI - - - - - -
20. KITI ĮSISKOLINIMAI4 2694 2166 2046 1968 0418 686
21. SPECIALIEJI IR KITI REZERVAI111211
21.1. Specialieji atidėjiniai nebalansiniams straipsniams111211
21.2. Kiti rezervai - - - - - -
22. SUBORDINUOTOSIOS PASKOLOS4 8594 8695 0594 9674 9775 572
22. KREDITO UNIJOS KAPITALAS61 08663 31367 68170 80674 77179 357
22.1. Pajinis kapitalas51 45252 22254 56156 50458 01059 827
22.2. Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas12 88714 00914 00914 00917 58219 309
22.2. Atsargos kapitalas482235538548470181
22.1. Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)-5 512-6 570-6 572-6 572-3 623-5 168
22.5. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas - - - - - -
22.6. Kiti rezervai99991111
22.7. Einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)1 7693 4095 1366 3082 3205 198
IŠ VISO799 698814 600888 806964 927975 427972 264

[į viršų]