Grafikas
Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių balansinė ataskaita (Iš viso) (tūkst. Eur).

 2013 m. I ketv.2013 m. I I ketv.2013 m. I I I ketv.2013 m. I V ketv.2014 m. I ketv.2014 m. I I ketv.
1. Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose1 481 6291 141 0521 309 7731 838 0291 390 5211 814 935
2. Prekybinis finansinis turtas541 727513 469448 522505 413523 361500 450
2.1. Išvestinės finansinės priemonės222 527181 046144 647141 192133 988146 283
2.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai588573597366237256
2.2. Skolos vertybiniai popieriai316 660329 813300 689361 446386 847351 703
2.1. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai1 9532 0372 5902 4082 2892 208
2. Tikrąja verte vertinamas finansinis turtas689 547714 646741 3551 122 991934 802985 334
2.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai - - 271266267269
2.2. Skolos vertybiniai popieriai689 547714 646741 0841 122 724934 535985 065
2.2. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai - - - - - -
1. Parduoti turimas finansinis turtas152 986131 203130 398137 108157 243158 790
1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai877870595597601608
1.2. Skolos vertybiniai popieriai152 109130 333129 804136 511156 642158 182
1.2. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai - - - - - -
5. Paskolos ir gautinos sumos (įskaitant išperkamąją nuomą)18 326 07418 159 11718 200 53517 630 27118 336 43418 028 637
5.1. Skolos vertybiniai popieriai54 35854 49464 39964 94263 35657 552
5.2. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai18 271 71518 104 62318 136 13617 565 33018 273 07817 971 085
6. Investicijos, laikomos iki termino pabaigos563 595603 709585 885593 977610 439642 311
6.1. Skolos vertybiniai popieriai563 595603 709585 885593 977610 439642 311
6.2. Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai - - - - - -
7. Apdraudimo sandorių apskaita - Išvestinės finansinės priemonės - - - - - -
7.1. Tikrosios vertės apdraudimas - - - - - -
7.2. Pinigų srautų apdraudimas - - - - - -
7.2. Grynosios investicijos į užsienio įmonę apdraudimas - - - - - -
7.1. Tikrosios vertės apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos - - - - - -
7.5. Pinigų srautų apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos - - - - - -
8. Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pasikeitimai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose - - - - - -
9. Materialusis turtas84 05884 83684 65689 54278 14478 629
9.1. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai65 13364 00762 65764 29563 41165 865
9.2. Investicinis turtas18 92520 82921 99925 24714 73312 765
10. Nematerialusis turtas22 11221 44320 72120 69520 28819 822
10.1. Prestižas - 00000
10.2. Kitas22 11221 44220 72020 69520 28819 822
11. Investicijos į dukterines, asocijuotąsias ir bendrąsias įmones, įskaitant prestižą (kai apskaitai taikomas nuosavybės metodas)299 885311 326312 464252 549252 443251 437
12. Mokestinis turtas61 09656 64651 83364 98361 49857 614
12.1. Einamojo laikotarpio mokesčių3388965
12.2. Atidėtųjų mokesčių61 09356 64351 82564 89461 49257 609
12. Kitas turtas118 570119 827112 676120 305113 256115 878
11. Parduoti laikomas ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės47 39047 43944 53248 36249 54447 173
Iš viso turto22 388 66921 904 71322 043 35122 424 22622 527 97522 701 009
15. Centrinių bankų indėliai381414101014
16. Prekybiniai finansiniai įsipareigojimai218 413177 703144 612131 797124 034135 383
16.1. Išvestinės finansinės priemonės218 413177 703144 612131 797124 034135 383
16.2. Įsipareigojimai parduoti pasiskolintą finansinį turtą, kuris nėra nuosavybė - - - - - -
16.2. Kredito įstaigų indėliai - - - - - -
16.1. Indėliai (išskyrus kredito įstaigų indėlius) - - - - - -
16.5. Skolų įsipareigojimai (sertifikatai), įskaitant obligacijas, kurias ketinama atpirkti artimiausiu metu - - - - - -
16.6. Kiti įsipareigojimai - - - - - -
17. Tikrąja verte vertinami finansiniai įsipareigojimai2 0312 0752 09322 05921 85121 654
17.1. Kredito įstaigų indėliai - - - - - -
17.2. Indėliai (išskyrus kredito įstaigų indėlius) - - - - - -
17.2. Skolų įsipareigojimai (sertifikatai), įskaitant obligacijas2 0312 0752 0932 1172 0842 088
17.1. Subordinuotosios paskolos - - - 19 94219 76719 566
17.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - -
18. Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai19 772 87619 278 95719 447 83319 695 17319 753 95919 907 316
18.1. Kredito įstaigų indėliai4 893 2404 570 3634 582 8034 414 0024 420 6804 244 754
18.2. Indėliai (išskyrus kredito įstaigų indėlius)13 246 66613 166 98813 360 46613 793 71613 882 20914 164 394
18.2. Skolų įsipareigojimai (sertifikatai), įskaitant obligacijas317 125199 158168 389119 601121 629111 240
18.1. Subordinuotosios paskolos30 09630 09330 09310 00010 00010 000
18.5. Kiti įsipareigojimai1 285 7491 312 3551 306 0811 357 8541 319 4411 376 927
19. Finansiniai įsipareigojimai, susiję su perleidžiamu finansiniu turtu - - - - - -
20. Išvestinės finansinės priemonės: apsidraudimo sandoriai10 1337 2737 6407 8515 6355 948
20.1. Tikrosios vertės apdraudimas - - - - - -
20.2. Pinigų srautų apdraudimas - - - - - -
20.2. Grynosios investicijos į užsienio įmonę apdraudimas - - - - - -
20.1. Tikrosios vertės apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos10 1337 2737 6407 8515 6355 948
20.5. Pinigų srautų apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos - - - - - -
21. Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai sudarant portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandorius - - - - - -
22. Atidėjiniai17 64717 56716 53719 24318 12018 546
22.1. Restruktūrizavimui2622272271 177820582
22.2. Nebaigtoms teisinėms byloms ir mokestiniams ginčams7411041 3061 3051 526
22.2. Pensijoms ir kitoms išmokoms darbuotojams - - - - - -
22.1. Kreditavimo įsipareigojimams ir garantijoms (specialieji atidėjiniai)16 56916 53115 45815 74415 12615 350
22.5. Įsipareigojimams pagal sutartis256250240900825997
22.6. Kiti atidėjiniai5545175081154491
22. Mokestiniai įsipareigojimai11 67315 59213 36015 74319 46710 994
22.1. Einamojo laikotarpio mokesčių11 67315 59213 36015 73019 45510 994
22.2. Atidėtųjų mokesčių - - - 1212 -
21. Kiti įsipareigojimai251 738243 908195 690209 968271 451212 007
25. Akcinis kapitalas, apmokamas pareikalavus (kooperatinės akcijos) - - - - - -
26. Įsipareigojimai, susiję su parduoti laikomomis perleidžiamomis turto grupėmis - - - - - -
Iš viso įsipareigojimų20 284 54919 743 08919 827 77920 101 84320 214 52920 311 862
27. Kapitalas1 106 9051 111 2901 111 2901 111 2901 111 2901 117 083
27.1. Apmokėtasis kapitalas1 106 9051 111 2901 111 2901 111 2901 111 2901 117 083
27.2. Neapmokėtasis kapitalas - - - - - -
28. Emisinis skirtumas122 438118 053118 053118 053118 053112 260
29. Kita nuosavybė5 8566 5867 3588 3629 21710 067
29.1. Su sudėtinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi nuosavybė - - - - - -
29.2. Kita5 8566 5867 3588 3629 21710 067
20. Perkainojimo rezervai, kiti vertės koregavimai5 0552 3002 9002 8683 4624 973
20.1. Materialiojo turto3 4263 4263 4263 2413 2363 236
20.2. Nematerialiojo turto - - - - - -
20.2. Grynosios investicijos į užsienio įmonę apdraudimas (veiksmingoji dalis) - - - - - -
20.1. Valiutos keitimo skirtumų - - - - - -
20.5. Pinigų srautų apdraudimas (veiksmingoji dalis) - - - - - -
20.6. Parduoti turimo turto1 629-1 126-525-3742261 737
20.7. Parduoti laikomo ilgalaikio turto ir perleidžiamų turto grupių - - - - - -
20.8. Kiti - - - - - -
21. Rezervai (įskaitant praėjusių metų nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį)755 884764 017764 167804 3641 019 3961 019 396
22. <Supirktos nuosavos akcijos> - - - - - -
22. Einamųjų metų pelnas107 983159 377211 803277 44452 026125 367
21. <Išankstiniai dividendai> - - - - - -
25. Mažumos nuosavybė - - - - - -
25.1. Perkainojimo rezervai, kiti vertės koregavimai - - - - - -
25.2. Kita - - - - - -
Iš viso nuosavybės2 104 1202 161 6242 215 5722 322 3822 313 4462 389 147
Iš viso įsipareigojimų ir nuosavybės22 388 66921 904 71322 043 35122 424 22622 527 97522 701 009

[į viršų]