Lietuvos bankas

Norėdamas tapti sertifikavimo sistemos dalyviu, juridinis asmuo pateikia sertifikavimo sistemos operatoriui šiuos dokumentus:
   Paraiška tapti sertifikavimo sistemos dalyviu (17.6 KB download icon),
   Įgaliojimas perimti sertifikatus ir jų tvarkymo informaciją (18.4 KB download icon),
   
išrašo iš Registrų centro kopija (notaro patvirtinimo nereikia). 

Paraiškoje nurodomi juridinio asmens, norinčio tapti sertifikavimo sistemos dalyviu, rekvizitai: juridinių asmenų registre įregistruotas įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas ir adresas.
Įgaliojime nurodomi vienas ar keli įgalioti atstovai, įmonės vadovo įgalioti perimti visus įmonės vardu sudarytus sertifikatus ir jų tvarkymo informaciją.
Paraiška ir įgaliojimas privalo būti patvirtinti įmonės direktoriaus parašu ir antspaudu (jeigu naudojamas). 

Dokumentai gali būti pateikti per kurjerį arba paštu adresu:
Lietuvos bankas
Rinkos infrastruktūros departamentas
Mokėjimo sistemų administravimo skyrius
Totorių g. 4
LT-01121 Vilnius

arba šių dokumentų skenuotos kopijos elektroniniu paštu [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-25