Lietuvos bankas
  • rengia Lietuvos banko viešųjų pirkimų metinį planą;
  • vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
  • rengia vidaus teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, projektus;
  • konsultuoja Lietuvos banko struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų klausimais.

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas Giedrius Ruseckas

Skyriaus misija – organizuoti ir įgyvendinti Lietuvos banko viešųjų pirkimų procesą taip, kad Lietuvos banko funkcijoms ir veiklai valdyti reikalingos kokybiškos prekės, paslaugos ir darbai būtų įsigyjami laiku ir skaidriai, o tam numatytos lėšos būtų naudojamos racionaliai.
Sekame Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų procesą, pokyčius, analizuojame šių teisės aktų reikalavimus ir inicijuojame reikalingus vidinių teisės aktų pakeitimus.
Savo veikloje siekiame būti efektyvūs ir skaidrūs, todėl analizuojame įvykdytų pirkimų rezultatus ir ieškome galimybių tobulėti tiek organizuodami viešųjų pirkimų vykdymo procesą, tiek vykdydami konkrečius pirkimus.

Skyriaus komanda – profesionalūs viešųjų pirkimų specialistai, savo patirtį sukaupę atlikdami labai įvairius pirkimus, pasiryžę skaidriai nupirkti kokybiškų prekių, paslaugų ar darbų, ir savo konsultacijomis padėti kitų padalinių kolegoms, inicijuojantiems pirkimus.

Viešųjų pirkimų skyrius atstovauja Lietuvos bankui Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnyboje (angl. Eurosystem Procurement Coordination Office), kurios narys Lietuvos bankas yra, o dalį pirkimų atlieka bendradarbiaudamas su kitais Eurosistemos centriniais bankais.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-06