Lietuvos bankas

Veiklos valdymo skyrius yra Organizacijos tarnybos padalinys. Jis prisideda prie Lietuvos banko ir jo struktūrinių padalinių tikslų įgyvendinimo organizuojant ir koordinuojant Lietuvos banko veiklą strateginio ir veiklos valdymo, biudžeto formavimo ir valdymo, vidaus veiklos procesų, projektų, veiklos rizikos ir veiklos tęstinumo valdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo srityse. 

 L.e.p. skyriaus vadovas - Tomas Zapereckas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-03