Lietuvos bankas
  • formuoja teisinę poziciją Lietuvos banko kompetencijai priskirtais klausimais;
  • rengia ir vertina teisės aktų, sutarčių, Lietuvos banko raštų projektus;
  • teikia teisinę pagalbą Lietuvos banko tarnautojams;
  • atstovauja Lietuvos bankui teismuose ir kitose institucijose.


Teisės skyriusTeisės skyriaus vadovas Gintaras Kukauskas

Teisės skyrius – tai profesionalių teisininkų komanda, jos nariai yra sukaupę ilgametę patirtį dirbdami ne tik viešajame, bet ir privačiajame sektoriuose. Mūsų teisininkai formuoja teisinę poziciją Lietuvos banko kompetencijai priskirtais klausimais ir prisideda prie Lietuvos banko strateginių tikslų įgyvendinimo.

Teisės skyrius rengia ir vertina teisės aktų projektus. Savo veikla užtikriname, kad teisės aktų projektai atitiktų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės normų ir juridinės technikos reikalavimus. Teisininkams taip pat patikėta rengti ir vertinti Lietuvos banko pasirašomų sutarčių projektus bei Lietuvos banko atsakymus į asmenų raštus. Siekiame, kad šie dokumentai būtų teisiškai nepriekaištingi, atitiktų teisės normų reikalavimus, kad juose neliktų nuostatų nesuderinamumų ir kitų veiksnių, galinčių kelti Lietuvos bankui teisinę riziką.

Teisės skyrius siekia laiku ir profesionaliai padėti kitų Lietuvos banko padalinių tarnautojams, todėl nemažai laiko skiriame jų konsultacijoms. Mūsų teisininkai pataria Lietuvos banko valdybai ir kitiems tarnautojams sprendžiant tiek kasdienius, tiek sudėtingus profesinius klausimus.

Teisės skyriaus tarnautojams pavesta rengti procesinius dokumentus ir atstovauti Lietuvos bankui teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo ir kitose institucijose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28